Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-12-21

RNB RETAIL AND BRANDS: Kommuniké från årsstämman i RNB RETAIL AND BRANDS

RNB RETAIL AND BRANDS AB höll på onsdagen den 21december 2017
årsstämma på Drottninggatan 33 i Stockholm under ordförandeskap av
Laszlo Kriss.

Fastställande av resultat- och balansräkning och beslut om
ansvarsfrihet

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för
moderbolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
för räkenskapsåret 1 september 2016 -

31 augusti 2017. Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och
verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016/2017.

Utdelning

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att en kontant
utdelning om 0,30 kronor per aktie ska utgå för verksamhetsåret
2016/2017 och att avstämningsdag är onsdagen den 27 december.

Fastställande av antalet styrelseledamöter samt av antal revisorer och
revisorssuppleanter

Årsstämman beslutade enligt valberedningens förslag att styrelsen ska
bestå av 6 ledamöter och att antalet revisorer ska vara en utan
revisorssuppleanter.

Val av styrelseledamöter

Årsstämman beslutade om omval av ordinarie styrelseledamöterna Laszlo
Kriss, Per Thunell, Michael Lemner, Monika Elling och Sara
Wimmercranz samt nyval av Joel Lindeman. Laszlo Kriss valdes till
styrelsens ordförande.

Arvode till styrelse och revisorer

Årsstämman fastställde enligt valberedningens förslag att det totala
styrelsearvodet skall uppgå till 1 361 250 kr att fördelas med 376
250 kr till styrelsens ordförande, 172 000 kr till envar av övriga
styrelseledamöter samt med 75 000 kr i särskilt arvode till
revisionsutskottets ordförande och med 25 000 kr till envar av övriga
2 ledamöter i revisionsutskottet. Därutöver skall inget arvode utgå
för utskottsarbete. Arvode till revisorer sker enligt löpande
räkning.

Val av revisorer

Årsstämman beslutade enligt valberedningens förslag om omval av Ernst
& Young till revisor i bolaget för tiden intill slutet av årsstämman
för räkenskapsåret 2017/2018. Som huvudansvarig revisor har
revisionsbolaget utsett auktoriserade revisorn Johan Eklund

Denna information är sådan information som RNB RETAIL AND BRANDS AB är
skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och
lagen om värdepappersmarkanden. Informationen lämnades geno
nedanstående kotanktpersons försorg, för offentliggörande den 21
december 2017 klockan 20.30.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Magnus Håkansson, CEO, RNB RETAIL AND BRANDS AB
08-410 520 02, 0768 87 20 02, e-post: magnus.hakansson@rnb.se

RNB RETAIL AND BRANDS äger, driver och utvecklar butiker och e-handel
inom mode, konfektion, accessoarer, juveler och kosmetik. Fokus är
att ge en service och köpupplevelse utöver det vanliga. Försäljning
bedrivs genom koncepten Brothers, Man of a kind och Polarn O. Pyret.
Inom affärsområdet Departments & Stores drivs avdelningar på
varuhuset NK i Stockholm och Göteborg. Koncernen har närmare 270
butiker och e-handelsplatser i 10 länder. RNB RETAIL AND BRANDS aktie
är sedan 2001 noterad på Nasdaq Stockholm under symbolen RNBS.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/rnb-retail-and-brands/r/kommunike-fran-arsstam...
http://mb.cision.com/Main/5860/2420760/770931.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.