Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-12-20

RNB RETAIL AND BRANDS: Kommuniké från årsstämman i RNB RETAIL AND BRANDS

RNB RETAIL AND BRANDS AB höll på torsdagen den 20 december 2018
årsstämma på Drottninggatan 33 i Stockholm under ordförandeskap av
Laszlo Kriss.

Fastställande av resultat- och balansräkning och beslut om
ansvarsfrihet

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för
moderbolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
för räkenskapsåret 1 september 2017 - 31 augusti 2018. Årsstämman
beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017/2018.

Fastställande av antalet styrelseledamöter samt av antal revisorer och
revisorssuppleanter

Årsstämman beslutade enligt valberedningens förslag att styrelsen ska
bestå av 6 ledamöter och att antalet revisorer ska vara en utan
revisorssuppleanter.

Val av styrelseledamöter

Årsstämman beslutade om omval av ordinarie styrelseledamöterna Laszlo
Kriss, Per Thunell, Michael Lemner, Monika Elling, Sara Wimmercranz
och Joel Lindeman. Laszlo Kriss valdes till styrelsens ordförande.

Arvode till styrelse och revisorer

Årsstämman fastställde enligt valberedningens förslag att det totala
styrelsearvodet skall uppgå till 1 361 250 kr att fördelas med 376
250 kr till styrelsens ordförande, 172 000 kr till envar av övriga
styrelseledamöter samt med 75 000 kr i särskilt arvode till
revisionsutskottets ordförande och med 25 000 kr till envar av övriga
2 ledamöter i revisionsutskottet. Därutöver skall inget arvode utgå
för utskottsarbete. Arvode till revisorer sker enligt löpande
räkning.

Val av revisorer

Årsstämman beslutade enligt valberedningens förslag om omval av Ernst
& Young till revisor i bolaget för tiden intill slutet av årsstämman
för räkenskapsåret 2018/2019.

Omstrukturera koncernen
Årsstämman beslutade enligt styrelsens förslag att genomföra en
omstrukturering av koncernen genom att skapa självständiga bolag och
minimera gruppstrukturen.

Samtliga av årsstämmans beslut fattades med erforderlig majoritet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Magnus Håkansson, VD och koncernchef. Tel: 08-410 520 02, e-post:
magnus.hakansson@rnb.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 20 december 2018 klockan 20:30 (CET).

RNB RETAIL AND BRANDS äger, driver och utvecklar butiker och e-handel
inom mode, konfektion, accessoarer, juveler och kosmetik. Fokus är
att ge en service och köpupplevelse utöver det vanliga. Försäljning
bedrivs genom koncepten Brothers, Departments & Stores, Man of a kind
och Polarn O. Pyret. Koncernen har drygt 260 butiker och
e-handelsplatser i 10 länder. RNB RETAIL AND BRANDS är noterat på
Nasdaq Stockholm (RNBS). www.rnb.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/rnb-retail-and-brands/r/kommunike-fran-arsstam...
https://mb.cision.com/Main/5860/2705305/967073.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.