Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-12-19

RNB RETAIL AND BRANDS: Kommuniké från årsstämman i RNB RETAIL AND BRANDS

Fastställande av resultat- och balansräkning och beslut om
ansvarsfrihet

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för
moderbolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
för räkenskapsåret 1 september 2018 -

31 augusti 2019. Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och
verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018/2019.

Ändring av bolagsordning

Årsstämman beslutade att §6 i bolagsordningen ändras på så sätt att
antalet styrelseledamöter ska vara lägst 3 och högst 6.

Fastställande av antalet styrelseledamöter samt av antal revisorer och
revisorssuppleanter

Årsstämman beslutade enligt valberedningens förslag att styrelsen ska
bestå av 3 ledamöter och att antalet revisorer ska vara en utan
revisorssuppleanter.

Val av styrelseledamöter

Årsstämman beslutade om omval av ordinarie styrelseledamöterna Per
Thunell, Michael Lemner och Joel Lindeman. Per Thunell valdes till
styrelsens ordförande.

Arvode till styrelse och revisorer

Årsstämman fastställde enligt valberedningens förslag att det totala
styrelsearvodet skall uppgå till 870 000 kr att fördelas med 426 000
kr till styrelsens ordförande, 222 000 kr till envar av övriga
styrelseledamöter. I arvodena ingår arvode för utskottsarbete. Arvode
till revisorer sker enligt löpande räkning.

Val av revisorer

Årsstämman beslutade enligt valberedningens förslag om omval av Ernst
& Young till revisor i bolaget för tiden intill slutet av årsstämman
för räkenskapsåret 2019/2020.

Samtliga av årsstämmans beslut fattades med erforderlig majoritet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Magnus Håkansson, VD och koncernchef. Tel: 08-410 520 02, e-post:
magnus.hakansson@rnb.se

Informationen lämnades, genom ovananstående kontaktpersons försorg,
för offentliggörande den 19 december 2019 klockan 20:30 CET.

RNB RETAIL AND BRANDS äger, driver och utvecklar butiker och e-handel
inom mode, konfektion, accessoarer, juveler och kosmetik. Fokus är
att ge en service och köpupplevelse utöver det vanliga. Försäljning
bedrivs genom koncepten Brothers, Departments & Stores, Man of a kind
och Polarn O. Pyret. Koncernen har cirka 250 butiker och
e-handelsplatser i 10 länder. RNB RETAIL AND BRANDS är noterat på
Nasdaq Stockholm (RNBS). www.rnb.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/rnb-retail-and-brands/r/kommunike-fran-arssta...
https://mb.cision.com/Main/5860/2995875/1165078.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.