Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-14

RNB RETAIL AND BRANDS: RNB offentliggör tilläggsprospekt i samband med företrädesemissionen

RNB RETAIL AND BRANDS AB (publ) ("RNB" eller "Bolaget") offentliggör
idag ett tilläggsprospekt till det prospekt avseende inbjudan till
teckning av aktier med företrädesrätt i RNB som Bolaget
offentliggjorde den 8 november 2019 ("Prospektet").

Tilläggsprospektet är en del av, och ska läsas tillsammans med,
Prospektet. Tilläggsprospektet har upprättats med anledning av att
Bolaget den 10 november 2019 offentliggjorde valberedningens förslag
att reducera antalet styrelseledamöter från sex till tre, samt att
Bolaget samma dag offentliggjorde att Kristian Lustin har utsetts
till ny verkställande direktör och koncernchef för Bolaget från och
med den 1 januari 2020.

Tilläggsprospektet, vilket idag har godkänts och registrerats av
Finansinspektionen, ska läsas tillsammans med Prospektet i alla
avseenden. Prospektet och tilläggsprospektet kan erhållas från
Bolaget och finns tillgängligt på Bolagets hemsida (www.rnb.se).
Prospektet och Tilläggsprospektet finns också tillgängligt på Mangold
Fondkommission AB:s hemsida (www.mangold.se) samt på
Finansinspektionens hemsida (www.fi.se).

Investerare som före offentliggörandet av tilläggsprospektet har gjort
en anmälan eller på annat sätt samtyckt till teckning av aktier i
företrädesemissionen har enligt förordningen (EU) 2017/1129 artikel
23.2 rätt att återkalla sin anmälan eller samtycke inom två
arbetsdagar från offentliggörandet av tilläggsprospektet, det vill
säga senast den 18 november 2019. Återkallelse ska ske skriftligen
till Mangold Fondkommission AB, Box 55691, 102 15 Stockholm eller via
e-post till emissioner@mangold.se. Investerare som anmält sig för
teckning av aktier i företrädesemissionen genom förvaltare ska
kontakta sin förvaltare gällande återkallelse. Anmälan som ej
återkallats kommer att förbli bindande och investerare som önskar
kvarstå vid sin teckning av aktier i företrädesemissionen behöver ej
vidta några åtgärder. För fullständiga villkor och övrig information
om företrädesemissionen hänvisas till Prospektet som tillsammans med
tilläggsprospektet hålls tillgänglig på Bolagets hemsida
(www.rnb.se).

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Magnus Håkansson, VD och koncernchef. Tel: 08-410 520 02, e-post:
magnus.hakansson@rnb.se

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att
förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier,
teckningsrätter eller andra värdepapper i RNB. Inbjudan till berörda
personer att teckna aktier i RNB kommer endast att ske genom
Prospektet samt tilläggsprospektet.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller
distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till
Australien, Hongkong, Kanada, Japan, Schweiz, Singapore, USA eller
någon annan jurisdiktion där deltagande i företrädesemissionen skulle
kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad
som följer av svensk rätt. Detta pressmeddelande får inte heller
distribueras i eller till sådana länder eller något annat land/annan
jurisdiktion om sådan distribution skulle innebära krav på sådana
åtgärder eller på annat sätt strida mot tillämpliga regler. Åtgärder
i strid med dessa restriktioner kan utgöra brott mot tillämplig
värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier i RNB har
registrerats, eller kommer att registreras, enligt United States
Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse ("Securities Act")
eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan
jurisdiktion i USA och inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier
eller aktier får erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, beviljas,
säljas, återförsäljas, levereras eller på annat sätt överföras,
direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett
tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas
av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med
värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan
jurisdiktion i USA. Det kommer inte att genomföras något erbjudande
av sådana värdepapper till allmänheten i USA. De värdepapper som
beskrivs häri har varken godkänts eller underkänts av amerikanska
Securities and Exchange Commission (SEC), någon delstatlig
värdepappersmyndighet eller annan myndighet i USA. Inte heller har
någon sådan myndighet bedömt eller uttalat sig om
företrädesemissionen respektive riktigheten och tillförlitligheten av
detta dokument. Att påstå motsatsen är en brottslig handling i USA.

Bilder för journalistiskt bruk www.rnb.se/Press/

Följ oss på www.linkedin.com/company/rnb-retail-and-brands-ab/

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 14 november 2019 klockan 14:00 CET.

RNB RETAIL AND BRANDS äger, driver och utvecklar butiker och e-handel
inom mode, konfektion, accessoarer, juveler och kosmetik. Fokus är
att ge en service och köpupplevelse utöver det vanliga. Försäljning
bedrivs genom koncepten Brothers, Departments & Stores, Man of a kind
och Polarn O. Pyret. Koncernen har cirka 250 butiker och
e-handelsplatser i 10 länder. RNB RETAIL AND BRANDS är noterat på
Nasdaq Stockholm (RNBS). www.rnb.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/rnb-retail-and-brands/r/rnb-offentliggor-till...
https://mb.cision.com/Main/5860/2961686/1141408.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.