Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-08

RNB RETAIL AND BRANDS: RNB RETAIL AND BRANDS offentliggör prospekt inför företrädesemission

RNB RETAIL AND BRANDS AB (publ) ("RNB" eller "Bolaget") offentliggör
idag prospekt med anledning av den fullt garanterade nyemission med
företrädesrätt för befintliga aktieägare som beslutades om på extra
bolagsstämma den 30 oktober 2019.

Företrädesemissionen består av högst 67 824 352 aktier med en
teckningskurs om 1,25 SEK per aktie, vilket tillför Bolaget cirka
84,8 MSEK före emissionskostnader. Teckningsperioden löper från och
med den 11 november 2019 till och med den 25 november 2019. Styrelsen
äger rätt att förlänga teckningstiden.

Bolaget har i samband med företrädesemissionen upprättat ett prospekt
som idag har blivit godkänt av Finansinspektionen. Prospektet kan
erhållas från Bolaget och finns tillgängligt på Bolagets hemsida
(www.rnb.se). Prospektet finns också tillgängligt på Mangold
Fondkommission AB:s hemsida (www.mangold.se) samt på
Finansinspektionens hemsida (www.fi.se).

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Magnus Håkansson, VD och koncernchef. Tel: 08-410 520 02, e-post:
magnus.hakansson@rnb.se

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att
förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier,
teckningsrätter eller andra värdepapper i RNB. Inbjudan till berörda
personer att teckna aktier i RNB kommer endast att ske genom det
prospekt som RNB offentliggör idag.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller
distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till
Australien, Hongkong, Kanada, Japan, Schweiz, Singapore, USA eller
någon annan jurisdiktion där deltagande i företrädesemissionen skulle
kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad
som följer av svensk rätt. Detta pressmeddelande får inte heller
distribueras i eller till sådana länder eller något annat land/annan
jurisdiktion om sådan distribution skulle innebära krav på sådana
åtgärder eller på annat sätt strida mot tillämpliga regler. Åtgärder
i strid med dessa restriktioner kan utgöra brott mot tillämplig
värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier i RNB har
registrerats, eller kommer att registreras, enligt United States
Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse ("Securities Act")
eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan
jurisdiktion i USA och inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier
eller aktier får erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, beviljas,
säljas, återförsäljas, levereras eller på annat sätt överföras,
direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett
tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas
av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med
värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan
jurisdiktion i USA. Det kommer inte att genomföras något erbjudande
av sådana värdepapper till allmänheten i USA. De värdepapper som
beskrivs häri har varken godkänts eller underkänts av amerikanska
Securities and Exchange Commission (SEC), någon delstatlig
värdepappersmyndighet eller annan myndighet i USA. Inte heller har
någon sådan myndighet bedömt eller uttalat sig om
företrädesemissionen respektive riktigheten och tillförlitligheten av
detta dokument. Att påstå motsatsen är en brottslig handling i USA.

Bilder för journalistiskt bruk www.rnb.se/Press/

Följ oss på www.linkedin.com/company/rnb-retail-and-brands-ab/

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 8 november 2019 klockan 10:30 CET.

RNB RETAIL AND BRANDS äger, driver och utvecklar butiker och e-handel
inom mode, konfektion, accessoarer, juveler och kosmetik. Fokus är
att ge en service och köpupplevelse utöver det vanliga. Försäljning
bedrivs genom koncepten Brothers, Departments & Stores, Man of a kind
och Polarn O. Pyret. Koncernen har cirka 250 butiker och
e-handelsplatser i 10 länder. RNB RETAIL AND BRANDS är noterat på
Nasdaq Stockholm (RNBS). www.rnb.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/rnb-retail-and-brands/r/rnb-retail-and-brands...
https://mb.cision.com/Main/5860/2957244/1138112.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.