Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-12-20

Roblon A/S: Årsrapport 2018/19

                                           

Årsrapport for 2018/19  

Resumé fra årsrapporten for 2018/19 for Roblon koncernen.

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten
for 2018/19 for Roblon A/S.

Roblon har haft et udfordrende år og fik ikke indfriet forventningerne til
regnskabsåret 2018/19.

I årsrapporten for 2017/18 forventede ledelsen for regnskabsåret 2018/19 en
omsætning på 350-380 mDKK og et resultat før skat i intervallet 24-30 mDKK.
I delårsrapporten for 1.kvartal af 2018/19 fremgik det, at ledelsen
forventede et resultat før skat i den nedre ende af de omtalte intervaller.
Roblons selskabsmeddelelse nr. 5/2019 den 12. april 2019 handlede om, at
leverancer til vindmølleindustri-kunden Senvion var stoppet som følge af
finansielle problemer hos kunden. Det blev vurderet at have et sådant
omfang, at det medførte en stor nedjustering af ledelsens forventninger til
2018/19. Ledelsen ændrede således forventningerne til helåret 2018/19 til
en omsætning i niveauet 270 mDKK og et resultat før skat på minus 20 mDKK.
Den realiserede omsætning blev 267,2 mDKK (221,8 mDKK), og resultat før
skat for 2018/19 blev minus 19,7 mDKK (9,6 mDKK).

Udvalgte hoved- og nøgletal

* Omsætningen steg til 267,2 mDKK (221,8 mDKK) og stigningen kommer fra
FOC såvel som Composite produktgrupperne
* Omsætningen excl. bidrag fra Senvion-projektkontrakt blev 241,8 mDKK
(192,9 mDKK)
* Resultat af primær drift (EBIT) blev -22,4 mDKK (5,8 mDKK), og
EBIT-margin blev negativ med 8,4% (2,6%)
* Resultat før skat blev -19,7 mDKK (9,6 mDKK)   
* Resultat før skat excl. bidrag fra Senvion-projektkontrakt blev 4,4
mDKK (11,6 mDKK)
* Årets resultat blev -14,6 mDKK (14,5 mDKK)
* Forrentning af den investerede kapital (ROIC) før skat blev negativ
med 15,4% (4,7%)
* Resultat pr. DKK 20 aktie (EPS) blev DKK -8,2 (DKK 8,1)
* Pengestrømme fra årets drift blev -35,6 mDKK (37,1 mDKK)
* Bestyrelsen indstiller, at der ikke udbetales udbytte for 2018/19 

Koncernens resultat i 2018/19 var stærkt negativt præget af produktionsstop
og betalingsstandsning hos vindmølleproducenten Senvion. Resultat før skat
var i 2018/19 i alt negativt påvirket af tab herfra med 24,1 mDKK.
Herforuden var regnskabsåret 2018/19 påvirket af en ikke-tilfredsstillende
lønsomhed i FOC produktgruppen som følge af et ugunstigt produktions-setup.
Der er identificeret og igangsat initiativer, som forventes at bidrage til
væsentlige lønsomhedsforbedringer over de næste 3-9 måneder. De første
positive resultater er realiseret i 4. kvartal af 2018/19.

Senvion

Roblon har over det seneste halve år forfulgt indfrielse af fremsatte krav
og har gennem denne periode været i dialog med Senvion. Det har resulteret
i, at Senvion anerkendte dele af Roblons fremsatte krav svarende til 3,6
mUSD mod, at Roblon undlader at igangsætte yderligere juridiske tiltag.  

Den 21. oktober 2019 udsendte Senvion en offentlig meddelelse, hvoraf det
fremgik, at vindmølleproducenten Siemens Gamesa Renewable Energy har
indgået betinget handel om køb af udvalgte europæiske aktiver fra Senvion,
herunder den portugisiske vingeproducent, Ria Blades. Handlen, som er
betinget af konkurrencemyndighedernes godkendelse, forventes ifølge Senvion
gennemført inden udgangen af 2019.

Roblon og Senvion har den 20. december 2019 indgået betinget forligsaftale
vedrørende Roblons fremsatte krav. Dette betyder ophævelse af indgået
projektkontrakt samt bortfald af parternes respektive forpligtelser i
henhold til denne. Det er endvidere aftalt at Senvion betaler Roblon 6,6
mUSD (ca. 43 mDKK). Det nævnte forligsbeløb forfalder til betaling kort
efter lukning af SGRE?s betingede køb af Ria Blades og udvalgte europæiske
aktiver fra Senvion. SGRE?s betingede køb forventes gennemført i løbet af
1. kvartal 2020.

Roblon har ikke haft mulighed for at møde den nye ejer af Ria Blades og
frasolgt del af Senvion-koncernen for at høre om deres planer med opkøbet.
Det er fortsat uafklaret, om der bliver tale om at genoptage et
forretningsmæssigt samarbejde.?

Forventninger til 2019/20

Resultat forventninger

Forventninger til resultat opgjort for 2019/20:

* Omsætning i intervallet 260 - 280 mDKK (267,2 mDKK, excl. Senvion
241,8 mDKK)
* Resultat før skat i intervallet 20 - 25 mDKK (-19,7 mDKK, excl.
Senvion 4,4 mDKK)

Koncernens omsætning forventes at stige i 2019/20 i forhold til 2018/19
primært inden for FOC produktgruppen. Forventningen underbygges af
markedsvæksten i FOC industrisegmentet.

Resultat før skat forventes i 2019/20 at være positivt påvirket af
produktmixforskydninger samt en forventet øget produktivitet i FOC
produktgruppen.

Valutaforventninger

Koncernen opererer primært i to fremmevalutaer; USD og EUR.

Forventninger til 2019/20 er baseret på følgende valutaforudsætninger:

  Forventet valutakurs for 2019/20
USD/DKK 650
EUR/DKK 745

Forlig med Senvion

Roblon har indgået betinget forligsaftale med vindmølleproducenten Senvion
og dets datterselskab Ria Blades, hvorefter Roblon vil modtage et
forligsbeløb på 6,6 mUSD (ca. 43 mDKK). Beløbet forfalder til betaling kort
efter lukning af SGRE?s betingede køb af Ria Blades og udvalgte europæiske
aktiver fra Senvion. SGRE?s betingede køb forventes gennemført i løbet af
1. kvartal 2020. Som følge af den usikkerhed, der naturligt vil være
omkring SGRE?s/Senvions betingende handel, har ledelsen ikke indregnet
nævnte forligsbeløb i resultatforventningerne til 2019/20.

Salg af domicil

Det er besluttet at igangsætte en proces med henblik på salg af koncernens
domicil i Frederikshavn. Koncernens danske aktiviteter vil efter et frasalg
blive samlet på Roblons faciliteter i Gærum, hvor produktionen og en række
administrative funktioner allerede er placeret. Foruden positive synergier
i den daglige drift forventes dette initiativ til sin tid at påvirke
Roblons resultat, likviditet og egenkapital positivt. Eventuelt salg af
domicil indgår ikke i resultatforventningerne til 2019/20.

Frederikshavn, den 20. december 2019
Roblon A/S

Jørgen Kjær Jacobsen                                                    
Lars Østergaard
Bestyrelsesformand                                                        
Adm. direktør

Henvendelse vedrørende denne meddelelse bedes rettet til:
Adm. direktør Lars Østergaard, tlf. +45 9620 3300

Vedhæftede filer

* Selskabsmeddelelse nr 11 - 2019

* Årsrapport 201819

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.