Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-11-03

ROBOTRÅDGIVNING: MÖJLIG KUNDNYTTA MEN UTMANING ATT SKRÄDDARSY

STOCKHOLM (Direkt) Möjligheten att med hjälp av så kallade robo advisers spara
i aktie- och räntefonder har i år på bred front öppnats i Sverige. Jan
Bolmesson, som driver den privatekonomiska inspirationssidan
rikatillsammans.se, ser stora fördelar för privatspararen. Samtidigt finns
enligt Bolmesson en utmaning vad gäller själva frågeformuläret, som sparandet
tar sitt avstamp i.
"Frågorna är svåra och risken finns att man inte förstår, vilket kan leda till
en skev tillgångsallokering. Det kunde vara en idé att följa upp svaren och
säkerställa att kunden faktiskt får det som är optimalt, sett till
individen", säger Jan Bolmesson till Nyhetsbyrån Direkt.
I år har fyra tjänster för så kallad robotrådgivning lanserats i Sverige;
Avanzas Auto, Nordnets Robosave, Lysa, och nu senast även Fundler. Influenser
har hämtats från USA, där bolag som Betterment och Wealthfront med billig och
automatiserad kapitalförvaltning förändrat sättet många amerikaner sparar. En
fördel som framhålls med robotrådgivning är att det erbjuder ett smidigt och
billigt alternativ till den som varken har tid eller lust att sätta sig in i
portföljförvaltning. De svenska tjänsterna har sin utgångspunkt i ett antal
frågor om kundens privatekonomi, riskvilja samt tidshorisont på sparandet.
Utifrån detta genereras förslag på portföljsammansättning, som består av en
korg av aktie- och/eller räntefonder. Det sker en regelbunden rebalansering,
där robottjänsten genomför transaktioner för att upprätthålla det fastslagna
förhållandet mellan aktier och räntor.
Jan Bolmesson är trots synpunkter kring frågeunderlaget positiv till att
robotrådgivning tillgängliggjorts i Sverige. Han pekar på flera fördelar.
Dels att man som kund får hjälp att välja sin tillgångsallokering (i detta
fall fördelning mellan aktier och räntor). Men även hjälp att välja ut
rimligt prissatta samt breda fonder. Vidare anför Jan Bolmesson
rebalanseringen som en positiv faktor:
"Dessa aspekter har många problem med, då man inte anser sig vara tillräckligt
kompetent att välja fonder. Rebalansering som koncept är dessutom ganska
klurigt för de flesta småsparare. Här får du allt detta till en låg avgift
och det är fantastiskt att det finns och har kommit igång."
Det ska nämnas att Jan Bolmesson har ett så kallat affiliate-avtal med Avanza,
Nordnet och Lysa. Han erhåller en ersättning då läsare via länk på
rikatillsammans.se väljer att bli kund hos något av bolagen.
Vad man kan konstatera gällande robotrådgivning är att tjänsternas
frågeunderlag spelar en viktig roll för hur det individuella sparandet, och
därmed den framtida avkastningen, utvecklar sig. Lars-Erik Boström, senior
advisor på det oberoende rådgivande konsultbolaget The Council, delar med sig
av sina iakttagelser:
"Den egna inställningen till risk är svår att definiera och påverkas i hög
grad av vilken personlighet investeraren har. Försiktiga personer tenderar
att ha för låg risk. Personer som är präglade av självöverskattning får ofta
portföljer med för hög risk".
Lars-Erik Boström menar vidare att en enkät om risk har benägenheten att fånga
kundens nuvarande uppfattning om marknaden. En stigande aktiemarknad och en
hög nivå av optimism leder ofta till hög risktolerans, medan motsatsen gäller
vid kraftiga nedgångar som 2007 och början av 2009. Detta riskerar enligt
Lars-Erik Boström att fungera kontraproduktivt för avkastningen.
"Det behövs en större acceptans och förståelse för
beteendeekonomi/investeringspsykologi från rådgivningens sida, om
målsättningen är att ge riktigt bra råd", skriver Lars-Erik Boström till
Nyhetsbyrån Direkt.
Lars-Erik Boström ser ändå fördelar med robotrådgivningens rebalansering, samt
att prisnivån står sig bra relativt många dyrare blandfonder. Dock finns en
del att göra vad gäller frågornas utformning och rådgivningens färdigheter:
"En robotrådgivare har inte möjlighet att diskutera med kunden, vilket kan
vara en brist. Då återstår alternativet att bygga om enkäterna med frågor som
bättre fångar kundens psykologi, ibland skeva marknadsuppfattning,
feltolkningar, överdriven optimism eller pessimism, med mera. Men det kommer
kräva att man ökar sin kompetens inom detta viktiga ämne", skriver Lars-Erik
Boström.
En annan möjlig väg att gå är göra som amerikanska Betterment. De har lanserat
en hybrid mellan robot- och mänsklig rådgivning, som en premiumtjänst. Kunden
får då tillgång till rådgivning per telefon och för detta betalar man en
årlig avgift på 0,40 procent, mot 0,25 procent för den vanliga robottjänsten.
Påslag för fondavgifter med 0,09-0,16 procent tillkommer i båda fallen. Ingen
valutaväxlingsavgift är aktuell då investeringar endast görs i inhemska
ETF:er (Exchange Traded Funds, börshandlade fonder).
I Sverige ligger avgiftsspannet för tjänsterna på 0,38-0,73 procent inklusive
fondavgifter, med tillägg för valutaväxlingskostnad vid fondtransaktioner i
utländsk valuta. Lysa är billigast och i nuläget de enda som kan mäta sig med
de amerikanska motsvarigheterna vad gäller pris. Robotrådgivning i Sverige är
dock ännu i sitt begynnande. Det är inte osannolikt att en prispress kommer
uppstå, om investeringsformen ökar i popularitet och alternativen blir fler.
---------------------------------------
BF2 +46 8 5191 7910

Nyhetsbyrån Direkt

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.