Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-25

Rottneros: ÅRSSTÄMMA I ROTTNEROS HÖLLS DEN 25 APRIL 2014

Fastställande av resultaträkningar och balansräkningar

Årsstämman fastställde resultaträkningarna och balansräkningarna för
moderbolaget och koncernen för verksamhetsåret 2013.

Utdelning

Årsstämman fastställde styrelsens förslag om att ingen vinstutdelning ska ske
för räkenskapsåret 2013.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beviljade styrelseledamöter och VD ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2013.

Styrelsen

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att styrelsens
ledamöter ska vara fyra och omvalde styrelseledamöterna Roger Asserståhl,
Rune Ingvarsson och Per Lundeen samt nyvalde Per Skoglund. Rune Ingvarsson
omvaldes som styrelseordförande.

Per Skoglund är född 1960 och är COO på Arctic Paper S.A. Per har studerat
kemiteknik på Chalmers tekniska högskola (ej fullgjort examen) varefter han
ägnat sitt yrkesverksamma liv inom skogsindustrin ibland annat Stora Enso,
Klippan och Arctic Paper.

Styrelsearvode

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om arvode till
styrelsens ordförande om 500 000 kronor och 250 000 kronor vardera till
övriga styrelseledamöter. Beslutades vidare att arbetstagarrepresentanterna
ska få ett inläsningsarvode om 25 000 kronor per person.

Revisor

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att bolaget ska
som revisor ha ett registrerat revisionsbolag och omvaldes Ernst&Young
Aktiebolag för perioden till slutet av årsstämman 2015. Auktoriserade
revisorn Erik Sandström kommer att utses till huvudansvarig för revisionen
tills vidare. Revisorsarvode ska utgå enligt av verkställande direktören
godkänd räkning.

Valberedning inför årsstämman 2015

Årsstämman godkände valberedningens förslag till riktlinjer för utseende av
valberedning inför årsstämman 2015.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till
ledande befattningshavare.

Ändring av bolagsordning

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ändra
bolagsordningen så att bolagsstämma i Rottneros AB även ska kunna hållas i
Gävle, Söderhamn eller Vallvik.

Fullständiga förslag och beslut

Årsstämman godkände samtliga förslag som styrelsen och valberedningen lagt
fram inför årsstämman. Förslagen framgår i sin helhet av tidigare publicerad
kallelse till årsstämman liksom besluten av årsstämmans protokoll som kommer
att publiceras på bolagets webbplats.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Krister Lindgren tf Finans- och Ekonomichef, +46 (0)72-715 06 50,
krister.lindgren@rottneros.com

Rottneros offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden
och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades
för offentliggörande fredagen den 25 april 2014 klockan 17.00

Rottneros är en oberoende producent av avsalumassa. Koncernen består av
moderbolaget Rottneros AB, börsnoterat på NASDAQ OMX Stockholm, med
dotterbolagen Rottneros Bruk AB och Vallviks Bruk AB, verksamma inom
produktion och försäljning av avsalumassa. I koncernen ingår även
råvaruanskaffningsbolaget Rottneros Baltic SIA i Lettland. Koncernen har
cirka 250 anställda och omsatte cirka 1, 4 miljarder kronor under
verksamhetsåret 2013.

Författare NGN

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.