Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-07-22

ROTTNEROS: ÅTERHÄMTNING MASSAMARKNAD KINA FORTSATTE 2 KV ENL VD

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Den starka återhämtningen på massamarknaden som initialt drivits av en stark efterfrågan i Kina fortsatte under det andra kvartalet, skriver Rottneros vd Lennart Eberleh i bolagets delårsrapport.

"Listpriset per ton NBSK på vår hemmamarknad i Europa ökade under det andra kvartalet med 270 USD, till 1.300 USD per den sista juni. Uppgången fortsatte i början av det tredje kvartalet, till i dagsläget omkring 1.340 USD", noterar Rottneros-chefen och tillägger att prisutvecklingen i Kina dock vände under andra kvartalet och att "det är troligt att den starka pristrenden i Europa nu kommer att bromsa in".

Återhämtningen i massamarknaden som inleddes i slutet av 2020 fortsatte under första halvåret 2021. Detta har hittills varit en av de starkaste återhämtningar genom tiderna, noterar vd:n, och visar på hög efterfrågan på skogsindustrins produkter i en tid som präglas av hållbarhet.

Under perioden var efterfrågan mycket hög i Europa och USA där priserna kontinuerligt steg varje månad.

Massatillverkarens nettoomsättningen växte med 16 procent under det andra kvartalet, jämfört med motsvarande period i fjol, där de högre priserna i kronor bidrog utöver en leveransökning.

"Prisuppgången i USD var tydligt högre än dollarns försvagning mot kronan. Den starka marknaden innebar att vi gradvis kunde höja våra priser under kvartalet. Detta sker normalt med en viss fördröjning jämfört med listpriserna", noterar han vidare.

Tillgången på vedråvara fortsätter att vara god vilket gynnar bolagets inköpskostnader, understryker vd.

Elpriset låg på en säsongsmässigt ovanligt hög nivå under kvartalet.

"Prisutvecklingen är oroande och ett tydligt tecken på den bristfälliga elförsörjningen vi har i Sverige och som är ett hot för den svenska basindustrin. Våra elsäkringar utgör dock ett effektivt sätt att reducera de finansiella effekterna på vårt resultat", skriver Lennart Eberleh i rapporten.

Under 2021 planeras det årliga underhållsstoppet vid Rottneros Bruk hållas i tredje kvartalet. Föregående år hölls stoppet undantagsvis i andra kvartalet, vilket jämförelsevis har varit en bidragande faktor till en högre produktionsvolym under det nyligen gångna andra kvartalet.
Författare Direkt-SE