Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-07-23

Rottneros: DELÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2014

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Kvartalet i siffror |
| Apr-jun Jan-mar förändr Apr-Jun förändr Jan-jun Jan-jun förändr |
| |
| 2014 2014 2013 2014 2013 |
|Omsättning, MSEK 394 380 14 369 25 773 723 50 |
|Rörelseresultat, MSEK 31 21 10 -16 47 53 -22 75 |
|Rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär, MSEK 31 21 10 -4 35 53 -10 63 |
|Resultat efter finansnetto, MSEK 31 20 11 -20 51 50 -24 74 |
|Resultat efter skatt, MSEK 24 15 9 -20 44 39 -24 63 |
|Resultat per aktie, SEK 0,16 0,10 0,06 -0,13 0,29 0,26 -0,16 0,42 |
|Resultat per aktie exklusive poster av engångskaraktär, SEK 0,16 0,10 0,06 -0,05 0,21 0,26 -0,08 0,34 |
|Kassaflöde före investeringar, MSEK -3 9 -12 -9 6 6 12 -6 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* Resultat efter finansnetto för andra kvartalet 2014 uppgick till 31 MSEK,
jämfört med 20 MSEK för första kvartalet 2014 och -20 MSEK andra kvartalet
2013. Resultat efter finansnetto för första halvåret uppgick till 50 (-24)
MSEK.
* En stark marknad har gjort att det genomsnittliga PIX priset för NBSK har
fortsatt stiga under andra kvartalet och uppgick i genomsnitt till 924 USD.
Prisökningen i svenska kronor är 10 procent jämfört med motsvarande period
2013. Jämfört med föregående kvartal är prisökningen 2 procent.
* En fortsatt stabil produktion i Vallviks Bruk under andra kvartalet har
lett till lägre direkta kostnader vilket påverkat resultatet positivt.
* En ökning av rörelsekapital på grund av hög fakturering i juni har påverkat
kassaflödet negativt med 73 MSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten
för det andra kvartalet uppgick till -3 (-9) MSEK .
* Nettolåneskulden per sista juni uppgick till -42 (-45) MSEK.

(För graf, se bifogad fil)

VD-ord

Resan fortsätter - Ett starkt första halvår för Rottneros

Jag vill börja med att säga att jag är mycket nöjd med utvecklingen under
första halvåret som gett ett rörelseresultat på 53 MSEK, en nivå vi inte
varit i närheten av sedan första halvåret 2011.

Ett starkt fokus på målstyrning och nya arbetssätt i kombination med tydligt
ledarskap ger ordning och reda samt ökad tillgänglighet i produktionen. Vi
har dessutom haft stöd av goda marknadsförutsättningar som tillsammans med
förändringsarbetet resulterat i ett starkt första halvår.

Operativt fortsätter vårt förändringsarbete, Fokus15, med full kraft. Nya
arbetssätt har bland annat gett en stabilare produktion och färre förlorade
produktionstimmar i Vallviks Bruk jämfört med tidigare. Vi driver flera
parallella kapacitetshöjande projekt som förväntas ge effekt efter det årliga
underhållsstoppet under hösten. I Rottneros Bruk har verksamheten utvecklats
väl, med en mer stabil produktion och fortsatt god efterfrågan under andra
kvartalet.

Till hösten sjösätter vi en fördjupad ledarskapsutbildning. Arbetet med att
utveckla ett modernt enhetligt ledarskap med tydlig målstyrning genomsyrar
förändringsarbetet och är en oerhört viktig och central pusselbit för att bli
marknadsledande.

Marknaden för pappersmassa fortsätter att visa sig stabil och efterfrågan
gynnas av en försiktig återhämtning i världsekonomin. Kapacitetsutnyttjandet
för långfibrig sulfatmassa under året har varit 93 procent vilket ska ses som
gott och priset för NBSK har nu varit 925 USD per ton under en längre tid.

Avslutningsvis ser jag fram emot ett spännande andra halvår och kommande
effekter av Fokus15.

Carl-Johan Jonsson

(För fullständig delårsrapport, inklusive tabeller, se bifogad fil)

Rottneros offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden
och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades
för offentliggörande den 23 juli 2014 klockan 08.30. Denna rapport har
upprättats i både en svensk och en engelsk version. Vid avvikelser mellan de
två ska den svenska versionen gälla.

Författare NGN

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.