Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-08-28

Rottneros: DELÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2015

* Resultat efter finansnetto för andra kvartalet 2015 uppgick till MSEK 75
(31) och delåret till MSEK 177 (50), vårt bästa delårsresultat i nuvarande
struktur.
* Nettoomsättningen för andra kvartalet blev MSEK 456 (394), en ökning med 16
% jämfört med föregående år.
* Produktionsvolymerna ökade med 9 % jämfört med andra kvartalet 2014.
* PIX priset i USD minskade under det andra kvartalet, och uppgick i
genomsnitt till USD 855. I svenska kronor var prisminskningen 5 % jämfört
med första kvartalet. Jämfört med andra kvartalet 2014 var prisökningen i
SEK ca 19 %.
* Kassaflödet före investeringar det andra kvartalet 2015 var starkt. Det
uppgick till MSEK 116 (-3) och MSEK 278 på rullande 12 mån att jämföra med
helåret 2014 som uppgick till MSEK 104. Räntebärande nettofordran per sista
juni uppgick till MSEK 165 (-42).

VD-ord

Det andra kvartalet blev fortsatt starkt för Rottneroskoncernen. Resultatet
efter finansnetto uppgick till MSEK 75, en förbättring med MSEK 44 mot samma
kvartal 2014. Förbättringen drevs, liksom under första kvartalet, främst av
att både valutor och massamarknaden gick i rätt riktning i förhållande till
motsvarande kvartal ifjol. Även ökad försäljning och produktion var viktiga
förklaringar. Båda bruken levererade god lönsamhet och rejäla
resultatförbättringar.

De högre volymerna förklaras av den högre tillgängligheten i produktionen,
inte minst i Rottneros Bruk. Detta är ett tydligt kvitto på det målmedvetna
arbetet mot högre produktionsvolymer som vi bedrivit det senaste året.
Jämfört med motsvarande kvartal ifjol ökade produktionen med 9 procent för
gruppen. I Rottneros Bruk ökade volymen hela 16 procent, drivet av en kraftig
uppgång på slipmassa.

Kundefterfrågan på våra massakvaliteter är generellt fortsatt stabil. Vi har
dock upplevt en fortsatt prispress under kvartalet, främst drivet av ett ökat
utbud på marknaden. Omräknat till svenska kronor är priserna fortsatt höga,
tack vare kronans försvagning mot dollarn.

Absorption Express, högutbytesmassan för vätskeabsorption som vi lanserade i
höstas, fortsätter att överträffa våra förväntningar när det gäller
efterfrågan. Under kvartalet gjorde vi ytterligare en lyckad
produktlansering, Bulk Booster, Rottneros nyutvecklade högutbytesmassa för
kartong. Den ökar bulken eller tjockleken mer än andra tillgängliga råvaror,
vilket höjer böjstyvheten som är en central egenskap för många
kartongapplikationer.

Under det första halvåret har Rottneros styrelse beslutat om de första
investeringarna, totalt ca MSEK 180, för att starta vår långsiktiga
industriella plan, Agenda 500. Planen innebär att vi ökar kapaciteten i
koncernen genom succesiva investeringar i syfte att bygga bort trånga
sektioner i de två bruken. Investeringarna är planerade i förnyad
produktionsutrustning samt i en förstärkt organisation. Det långsiktiga målet
är att expandera Rottneros sammanlagda kapacitet för att nå upp i en
affärsvolym om minst 460.000 ton pappersmassa per år jämfört med de 345.000
ton som producerades ifjol. Den totala investeringsramen ligger runt MSEK 800
för hela Agenda 500 fördelat på ca MSEK 400 på medellång sikt och MSEK 400 på
längre sikt.

Jämfört med investeringsnivåer för utökad kapacitet per ton, som föreligger i
den internationella pappersmassaindustrin, är Rottneros investeringar mycket
konkurrenskraftiga. Takten på investeringarna kommer att bestämmas av
Rottneros förmåga att avsätta de ökade volymerna på marknaden.

Vi har ett fortsatt gott utgångsläge inför framtiden. En negativ
prisutveckling kompenseras med råge av en stark dollar. Våra starkt
motiverade medarbetare arbetar intensivt för att utveckla verksamheten mot
högre volymer och därmed effektivare produktion. Jag ser fram emot det
kommande året och de strategiska steg vi kommer att ta.

Per Lundeen

(För fullständig delårsrapport se bifogad fil)

I övrigt hänvisas till Rottneros hemsida.www.rottneros.com

Vallvik den 28 augusti 2015

Per Lundeen

Verkställande direktör och koncernchef

Rottneros offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden
och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades
för offentliggörande den 28 augusti 2015 klockan 08.30. Denna rapport har
upprättats i både en svensk och en engelsk version. Vid avvikelser mellan de
två ska den svenska versionen gälla.

Författare NGN

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.