Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-11-11

Rottneros: Valberedning inför Rottneros årsstämma 2017

Årsstämman 2016 beslutade att valberedningen inför årsstämman 2017 ska bestå
av styrelsens ordförande, som inte ska vara ordförande i beredningen, samt
två ytterligare ledamöter, varav en ska vara utsedd av bolagets största
aktieägare, samt en ska vara utsedd av någon av bolagets övriga fyra största
aktieägare. Ingen av dessa två ledamöter får också vara styrelseledamot.

Till ordförande i valberedningen har utsetts Olle Grundberg, Arctic Paper S.A,
och till övriga ledamöter Stefan Sundh, PROAD AB, samt Per Lundeen,
styrelseordförande i Rottneros AB.

Det ankommer på valberedningen, enligt den av bolagsstämman fastställda
instruktionen, att bereda och till bolagsstämman avge förslag till val av
ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, styrelsearvode uppdelat mellan
ordförande, övriga ledamöter och ersättning för utskottsarbete, val och
arvodering av revisor, val av ordförande för årsstämman samt kriterier för
hur ny valberedning ska utses.

Aktieägare som önskar lämna synpunkter eller framlägga förslag till bolagets
valberedning kan göra det per e-post till: valberedning@rottneros.com eller
per brev till Rottneros AB, att: Valberedningen, Box 144, 826 23 Söderhamn.

Sådana synpunkter eller förslag ska vara valberedningen till handa i god tid
före årsstämman för att kunna beaktas och i vart fall senast tisdagen den 21
mars 2017.

Årsstämma kommer att hållas tisdagen den 16 maj 2017 i Söderhamn.

För ytterligare information kontakta:

Valberedningens ordförande Olle Grundberg, mobil 070-654 44 20

Styrelsens ordförande Per Lundeen, mobil 070-518 33 47

Rottneros är en oberoende producent av avsalumassa. Koncernen består av
moderbolaget Rottneros AB, börsnoterat på NASDAQ Stockholm, med dotterbolagen
Rottneros Bruk AB och Vallviks Bruk AB, verksamma inom produktion och
försäljning av avsalumassa. I koncernen ingår även råvaruanskaffningsbolaget
Rottneros Baltic SIA i Lettland. Koncernen har cirka 260 anställda och
omsatte cirka 1,8 miljarder kronor under verksamhetsåret 2015.

Författare NGN

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.