Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-03-10

Royal UNIBREW A/S: Aktietilbagekøbsprogram på DKK 400 mio. igangsættes

Selskabsmeddelelse nr. 4/2020 ? 10. marts 2020

Bestyrelsen i Royal Unibrew A/S har, som oplyst i årsrapporten for 2019,
besluttet at igangsætte et tilbagekøb af egne aktier for maksimalt DKK 400
mio.

Formål
Formålet med tilbagekøbet af aktier er at tilpasse kapitalstrukturen i
Royal Unibrew A/S, jf. målsætningen herfor. Bestyrelsen forventer at
indstille til den ordinære generalforsamling i 2021, at de tilbagekøbte
aktier annulleres.

Bemyndigelse
Aktietilbagekøbsprogrammet iværksættes inden for den bemyndigelse, som
bestyrelsen fik på selskabets generalforsamling den 25. april 2019.
Selskabet vil herefter kunne erhverve egne aktier på op til 10 % af den
samlede aktiekapital på bemyndigelsestidspunktet, idet selskabets samlede
beholdning af egne aktier efter erhvervelsen ikke må overstige 10 % af
aktiekapitalen. Aktietilbagekøbsprogrammet gennemføres i henhold til
artikel 5 i Europa-Parlamentet og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af
16. april 2014 om markedsmisbrug og i Kommissionens delegerede forordning
(EU) 2016/1052 af 8. marts 2016 ("Safe Harbour"-reglerne).

Aktietilbagekøbsprogrammet
Aktietilbagekøbsprogrammet forventes at blive gennemført i perioden fra 11.
marts 2020 og frem til 31. oktober 2020.

Det samlede aktietilbagekøb i perioden vil maksimalt andrage en kursværdi
på DKK 400 mio. Baseret på aktiekursen 10. marts 2020 vil det svare til ca.
0,765 mio. stk. aktier à DKK 2 til en samlet nominel værdi på DKK 1,53 mio.
svarende til ca. 1,5 % af aktiekapitalen. Royal Unibrew har indgået aftale
med Skandinaviska Enskilda Banken, Danmark, filial af Skandinaviska
Enskilda Banken AB (publ), Sverige, som Lead Manager forestår tilbagekøbet
på vegne af Royal Unibrew. Skandinaviska Enskilda Banken vil træffe alle
handelsbeslutninger uafhængig af og uden involvering fra Royal Unibrew. På
hver børsdag vil der maksimalt blive købt aktier svarende til 25 % af den
daglige gennemsnitsmængde, der er blevet handlet i de tyve handelsdage, der
går forud for købstidspunktet.

Der vil ikke under tilbagekøbsprogrammet blive købt aktier til en højere
kurs end den højeste af følgende to kurser:

* kursen på den sidste uafhængige handel og
* det højeste foreliggende uafhængige tilbud på Nasdaq Copenhagen A/S.

Royal Unibrew er berettiget til at standse aktietilbagekøbsprogrammet i
tilfælde af væsentlige ændringer i selskabets forhold eller i markedet. I
tilfælde af, at programmet standses, vil Royal Unibrew oplyse om dette i en
selskabsmeddelelse, og Skandinaviska Enskilda Banken vil ophøre med at
tilbagekøbe aktier i markedet.

Royal Unibrew vil ugentligt i en selvstændig selskabsmeddelelse oplyse om
antallet af tilbagekøbte aktier og værdien heraf i en detaljeret og
sammenfattet form.

Yderligere oplysninger vedr. denne meddelelse:
CFO Lars Jensen, tlf. (+45) 29 23 00 44
www.royalunibrew.com

Meddelelsen er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den
engelske udgave gældende.

Vedhæftet fil

* Fond-RU-4-2020-dk-aktietilbagekøbsprogram igangsat

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.