Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-27

RTX A/S: RTX FORTSÆTTER VÆKSTEN MED EN OMSÆTNINGSSTIGNING PÅ 30 % I 3. KVARTAL

Selskabsmeddelelse               
Til Nasdaq Copenhagen A/S og pressen

Nørresundby, den 27. august 2019
Selskabsmeddelelse nr. 39/2019

Delårsrapport for 3. kvartal 2018/19
(perioden 01.04.2019 - 30.06.2019)

Resultaterne for såvel 3. kvartal 2018/19 som for de første ni måneder af
2018/19 er fortsat stærke med en omsætningsvækst på henholdsvis 30,4 % og
25,3 %, og med en stigning i EBITDA på 89,2 % til DKK 29,7 mio. i 3.
kvartal. Eksekveringen af RTX?s strategi genererer fortsat øget vækst i
begge forretningsenheder. Den 19. august 2019 opjusterede RTX
forventningerne til helåret 2018/19, og disse forventninger fastholdes.

HOVEDPUNKTER I DELÅRSRAPPORTEN FOR 3. KVARTAL AF 2018/19

* Nettoomsætningen steg 30,4 % til DKK 148,9 mio. i 3. kvartal 2018/19
(3. kvartal 2017/18: DKK 114,2 mio.) som følge af en stærk organisk
vækst i både Business Communications og Design Services.
 
o Business Communications: Omsætningen steg med 31,6 % til DKK
102,3 mio. Med eksekveringen af strategien, har Business
Communications opnået vækst i salget af produktprogrammerne
både indenfor håndsæt samt headsets. Omsætningen relateret til
de to store rammeaftaler, som blev annonceret i 2017/18, er
fortsat stigende og har bidraget væsentligt til væksten.
o Design Services: Omsætningen steg med 27,9 % til DKK 46,6 mio.
primært baseret på et stigende produktsalg (kundetilpassede
moduler), hvilket er i overensstemmelse med strategien om at
øge den tilbagevendende omsætning (?recurring revenue?) og
styrke skalerbarheden af ressourcerne i Design Services.

Korrigeret for effekten af udviklingen i valutakurserne steg
omsætningen med 23,3 %, da omsætningen i forhold til sidste år
er positivt påvirket af USD valutakursen. Derimod er
omsætningen i 3. kvartal i forhold til sidste år negativt
påvirket af implementeringen af IFRS 15 vedr.
indregningstidspunktet for omsætning i visse tilfælde.

* Bruttoresultatet steg med 32,7 % til DKK 83,9 mio. i 3. kvartal
2018/19 (3. kvartal 2017/18: DKK 63,3 mio.). Bruttomarginen steg med
1,0 %-point til 56,4% (3. kvartal 2017/18: 55,4 %).
 
* Driftsresultatet blev forbedret og EBITDA steg med 89,2 % til DKK
29,7 mio. i 3. kvartal 2018/19 (3. kvartal 2017/18: DKK 15,7 mio.).
EBIT steg med 94,7 % til DKK 26,2 mio. i 3. kvartal 2018/19 (3.
kvartal 2017/18: DKK 13,5 mio.). Det forbedrede driftsresultat
underbygger effekten af RTX?s vækststrategi, hvor væksten i
nettoomsætning, som forventet, opvejer de øgede
kapacitetsomkostninger. Den planlagte stigning i
kapacitetsomkostningerne er for at kunne eksekvere på de to
væsentlige rammeaftaler, som blev annonceret i 2017/18. Således var
der gennemsnitligt 281 medarbejdere i 3. kvartal 2018/19 sammenlignet
med 247 i 3. kvartal 2017/18. 
 
* Pengestrømme fra driftsaktiviteterne (CFFO) blev i 3. kvartal 2018/19
DKK 34,5 mio. sammenlignet med DKK 18,1 mio. i 3. kvartal 2017/18, og
var positivt påvirket af omsætningsvæksten og udviklingen i
arbejdskapitalen.

HOVEDPUNKTER I DELÅRSRAPPORTEN FOR DE FØRSTE NI MÅNEDER AF 2018/19 FOR RTX
KONCERNEN

* Nettoomsætningen steg i de første ni måneder af 2018/19 med 25,3 %
til DKK 403,2 mio. sammenlignet med DKK 321,8 mio. i samme periode
sidste år. Både Business Communications og Design Services opnåede
vækst i omsætningen.
 
o Business Communications: Omsætningen steg med 27,8 % til DKK
271,3 mio. Væksten er drevet både af produktprogrammerne
indenfor håndsæt samt headsets, som er den seneste tilføjelse
til produktserien. De to store rammeaftaler, som blev
annonceret i 2017/18, har begge bidraget til væksten.
o Design Services: Omsætningen steg med 20,4 % til DKK 131,9 mio.
primært baseret på et stigende produktsalg (kundetilpassede
moduler), hvilket er i overensstemmelse med strategien, og
sekundært er det baseret på et fortsat højt aktivitetsniveau i
de kundefinansierede projekter.

Korrigeret for effekten af udviklingen i valutakurserne steg
omsætningen med 19,2 %, da omsætningen i forhold til sidste år
er positivt påvirket af USD valutakursen. Derudover er
omsætningen i de første ni måneder af 2018/19 i forhold til
sidste år positivt påvirket af implementeringen af IFRS 15
vedr. indregningstidspunktet for omsætning i visse tilfælde.

* Bruttoresultatet steg med 23,7 % til DKK 229,0 mio. i de første ni
måneder af 2018/19 sammenlignet med DKK 185,1 mio. i samme periode
sidste år. Bruttomarginen faldt i de første ni måneder med 0,7
%-point til 56,8 % sammenlignet med 57,5 % i samme periode sidste år,
som følge af ændringer i produktmixet, hvor en relativt højere andel
af omsætningen stammer fra produktsalg end fra omsætningen baseret på
kundefinansierede projekter (omsætning baseret på udviklingsopgaver).
 
* Driftsresultatet af primær drift blev forbedret med et EBITDA, som
steg med 25,2 % til DKK 63,4 mio. i de første ni måneder af 2018/19
sammenlignet med DKK 50,6 mio. i samme periode sidste år. EBIT steg
med 18,6 % til DKK 53,6 mio. i de første ni måneder af 2018/19
sammenlignet med DKK 45,2 mio. i samme periode sidste år. EBITDA og
EBIT er påvirket af en vækst i omsætningen, bruttoresultat samt øgede
kapacitetsomkostninger for at øge kapaciteten til at eksekvere på de
to væsentlige rammeaftaler, som blev annonceret i 2017/18. Således
var der gennemsnitligt 273 medarbejdere i de første ni måneder af
2018/19 sammenlignet med 241 i samme periode sidste år.
 
* Pengestrømme fra driftsaktiviteterne (CFFO) beløb sig til DKK 62,4
million i de første ni måneder af 2018/19 sammenlignet med DKK 56,3
mio. i samme periode sidste år.

FORVENTNINGER TIL 2018/19

* Ledelsen fastholder forventningerne til 2018/19, som blev opjusteret
den 19. august 2019 i selskabsmeddelelse nr. 37/2019. Forventningerne
er nu en omsætning i intervallet DKK 550-565 mio., EBITDA i
intervallet DKK 90-100 mio. og EBIT i intervallet DKK 77-87 mio. for
regnskabsåret 2018/19.

NYT AKTIETILBAGEKØBSPROGRAM IVÆRKSAT SOM ANNONCERET

* RTX A/S har som annonceret i selskabsmeddelelse nr. 31/2019 iværksat
et nyt aktietilbagekøbs-program for et beløb op til DKK 20 mio.
Programmet effektueres i perioden fra 1. august 2019 til 31. december
2019.

RTX A/S

PETER THOSTRUP                                           PETER RØPKE
Formand for bestyrelsen                                     Administrerende
direktør

Investor- og analytikermøde
Fredag den 30. august 2019 kl. 9.00 afholdes der investor- og
analytikermøde hos ABG Sundal Collier, Forbindelsesvej 12, 2100 København
Ø. På mødet vil selskabets ledelse kommentere delårsrapporten for 3.
kvartal 2018/19. Tilmelding kan ske via e-mail til invitations@abgsc.dk

.

Spørgsmål og yderligere oplysninger:
Administrerende direktør Peter Røpke, tlf. 96 32 23 00
RTX?s hjemmeside: www.rtx.dk

LEDELSESBERETNING
Bestyrelsen for RTX A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens
delårsrapport for 3. kvartal af regnskabsåret 2018/19 (perioden 01.04.2019
? 30.06.2019). Kommentarer til udviklingen i 3. kvartal og de første ni
måneder af regnskabsåret 2018/19 følger nedenfor.

SUCCESFULD EKSEKVERING AF VÆKSTSTRATEGI
I 3. kvartal af regnskabsåret 2018/19 realiserede koncernen en omsætning
på DKK 148,9 mio. svarende til en stigning på 30,4 % (3. kvartal 2017/18:
DKK 114,2 mio.) Korrigeret for valutakursudviklingen var stigningen på 23,3
% i forhold til sidste år. Både Business Communications og Design Services
bidrog positivt til væksten baseret på en succesfuld eksekvering af
koncernens vækststrategi. I de første ni måneder af 2018/19 steg
omsætningen med 25,3 % til DKK 403,2 mio. sammenlignet med DKK 321,8 mio. i
samme periode sidste år, ligeledes positivt påvirket af både Business
Communications og Design Services. Omsætningen i 3. kvartal var negativt
påvirket af implementeringen af IFRS15, hvorimod de første ni måneder af
2018/19 var positivt påvirket af implementeringen af IFRS15 (hvorefter
indregningstidspunktet for omsætningen fremrykkes i visse tilfælde)
sammenlignet med sidste år.

Business Communications realiserede en omsætningsvækst på DKK 31,6 % i 3.
kvartal 2018/19 til DKK 102,3 mio. (3. kvartal 2017/18: DKK 77,8 mio.).
Korrigeret for valutakurseffekten var væksten 23,1 %. Væksten i Business
Communications er primært drevet af eksekveringen af den todelte strategi
om at fortsætte væksten af håndsæt og basestationer til enterprise kunder
(hovedsagelig call centre og kontorer) gennem produktinnovation og
udvidelse af kundebasen samt om at udvide markedet ved at tilføje business
headsets til enterprise markedet. De nye store rammeaftaler, som blev
indgået i 2017/18, for håndsæt og headsets bidrager væsentligt til væksten
i 3. kvartal. I de første ni måneder af 2018/19 steg omsætningen med 27,8 %
til DKK 271,3 mio. sammenlignet med DKK 212,3 mio. i samme periode sidste
år.

I 3. kvartal 2018/19 realiserede Design Services en omsætning på DKK 46,6
mio. svarende til en vækst på 27,9 % sammenlignet med DKK 36,4 mio. i samme
periode sidste år. Korrigeret for valutakurseffekter var væksten 23,9 %.
Omsætningsvæksten i Design Services drives af strategien om at øge den
tilbagevendende omsætning (?recurring revenue?) og dermed skalerbarheden af
ressourcerne gennem et øget produktsalg og royalty indtægter indenfor Pro
Audio og Healthcare segmenterne, mens omsætningen fra de kundefinansierede
projekter (indtægter fra udviklingsprojekter) var på samme niveau som
sidste år. I de første ni måneder af 2018/19 steg omsætningen med 20,4 %
til DKK 131,9 mio. sammenlignet med DKK 109,5 mio. i samme periode sidste
år, og var drevet af mere tilbagevendende omsætning fra produktsalg og <...

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.