Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-22

RW Bostad AB: RW BOSTAD AB (PUBL) - DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2019

RW Bostad publicerar delårsrapporten januari - juni 2019 vilken nu
finns att ladda ned från bolagets hemsida, www.rwbostad.se.

· INTÄKTER. Totala intäkter uppgick till 9,6 miljoner kronor (29,0
miljoner kronor motsvarande period föregående år).

· RÖRELSERESULTATET. Rörelseresultatet uppgick till 2,4 miljoner
kronor (7,0).

· OREALISERADE VÄRDEFÖRÄNDRINGAR. Förvaltningsfastigheterna har
under perioden omvärderats med 0,1 miljoner kronor (2,0). Skulden i
koncernens derivat har under perioden minskat vilket påverkat
resultatet positivt med 0,9 miljoner kronor (0,8).

· TOTALRESULTAT. Periodens totalresultat efter skatt var 2,1
miljoner kronor (13,0) och är i sin helhet hänförlig till
moderbolagets aktieägare.

· KASSAFLÖDET. Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten
uppgick till -27,0 miljoner kronor (212,4) och likvida medel vid
periodens slut uppgick till 16,4 miljoner kronor (61,0).

· FÖRVALTNINGSFASTIGHETER. Förvaltningsfastigheterna har vid
periodens slut värderats till 264,0 miljoner kronor (263,8 miljoner
kronor vid utgången av föregående år).

· EGET KAPITAL. Vid periodens utgång uppgick eget kapital till 284,6
miljoner kronor (284,4) motsvarande en soliditet på 51,2 procent
(35,8 procent). Eget kapital per aktie uppgick vid periodens slut
till 5,62 kronor (5,60).

· VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET. I mars månad har sakutdelning av
aktierna i dotterbolaget RW Projektutveckling AB verkställts.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/rw-bostad-ab/r/rw-bostad-ab--publ----delarsra...
https://mb.cision.com/Main/16460/2885727/1093328.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.