Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-22

S2Medical AB: Delårsrapport juli-september 2019

SAMMANFATTNING AV DELÅRSRAPPORT

Tredje kvartalet visar på en markant ökning av omsättningen samtidigt
som kostnaderna minskar något jämfört med samma period föregående år.
Ökningen av omsättning är hänförlig till att investeringarna i sälj
och marknadsföring börjar visa resultat i synnerhet i Mellanöstern.

FINANSIELL UTVECKLING

OMSÄTTNING OCH RESULTAT

Omsättningen för kvartal 3 uppgick till 1,3 (0,4) MSEK. Omsättningen
under perioden januari - september uppgick till 2,0 (1,0) MSEK.
Omsättningsökningen beror till stor del på att investeringarna i sälj
och marknadsföring nu börjar visa resultat.

Rörelseresultat (EBIT) för kvartal 3 uppgick till -3,2 (-4,9) MSEK, en
ökning med 1,7 MSEK. Rörelseresultat (EBIT) för perioden januari -
september uppgick till -12,4 MSEK (-9,6).

Ökningen av rörelseresultat beror på att de planenligt ökade
rörelsekostnaderna för att hantera förväntad framtida tillväxt börjar
ge utslag.

Rörelsemarginalen för kvartal 3 uppgick till -248 (-1213) procent.
Rörelsemarginalen för perioden januari - september uppgick till -592
(-925) procent.

Resultat efter skatt för kvartal 3 uppgick till -3,2 (-4,9) MSEK och
för perioden januari - september -12,5 (-9,7) MSEK.

FINANSIELL STÄLLNING

Bolagets finansiella ställning och likviditet är fortsatt god. Likvida
medel uppgick per balansdagen till 21,2 MSEK jämfört med 26,4 MSEK
vid periodens ingång. Eget kapital uppgick till 31,1 MSEK, jämfört
med 34,3 MSEK vid periodens ingång. Soliditeten uppgick vid periodens
slut till 88 procent. Intäkterna ökade markant under tredje
kvartalet. Resultat av större investeringar inom sälj och
marknadsföring väntas ge fortsatt ökade intäkter på sikt.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN 1 JULI - 30 SEPTEMBER 2019

Bolaget erhåller den största ordern av förbandet Epiprotect i Bolagets
historia. Ordern kom från Bolagets distributör i Kuwait. Ordervärdet
översteg 0,5 miljoner SEK och levererades under årets tredje kvartal.

Bolaget byter distributör i Förenade Arabemiraten. Den nya
distributören MENA Medical Supplies ersätter den tidigare
distributören AJ Research & Pharma in UAE. MENA Medical Supplies
förbinder sig till initiala beställningar om ca 0,5 miljoner SEK samt
beställningar om ca 7,5 miljoner SEK över de kommande 3 åren för att
behålla distributionsrättigheterna.

För att stödja distributörerna I Mellanöstern öppnar bolaget ett
säljkontor i Dubai. Verksamheten sker i form av ett helägt
dotterbolag som leds på plats av Mårten Skog i egenskap av General
Manager. Bolaget har som målsättning att öka omsättningen från
regionen genom denna lokala satsning på marknadsföring samt
utbildning av kunder och distributörer.

Patent och Registreringsverket meddelar att instagraft-teknologin har
beviljats patentskydd i Sverige. Patentskyddet kommer att vara
giltigt i 20 år från inlämningsdatum 22a januari 2016.

Bolaget har tillsammans med forskningspartners beviljats ca 30
miljoner SEK i forskningsanslag från Stiftelsen för Strategisk
Forskning för att utveckla en ny generation av sårläkningsmaterial.
Projektet löper över 5 år och involverar forskare från Linköpings
Universitet, Katastrofmedicinsk Centrum, Örebro Universitet samt
Luleå Tekniska Universitet. Bolaget, som kommer att ha de
kommersiella rättigheterna, kommer att vara drivande i vissa av
projektets delar och även medfinansiera eventuella patent.

Bolaget erhåller en order om ca 250 000 SEK från King Fahad General
Hospital i Jeddah, Saudiarabien. Ordern kommer att levereras från det
lager av produkter som distributören Saudi Mais Company for Medical
Product har. Ordern innebär därmed att majoriteten av produkterna i
lagret nu levereras till slutkund.

Epiprotect får en oracle-kod i Förenade Arabemiraten inom Abu Dhabi
Health Services (SEHA). Detta är normalt sett en mycket tidskrävand
process som beräknas ta ca 1,5-2 år. Bolaget har åstadkommit detta på
ca 8 månader vilket är väsentligt snabbare än beräknat och visar på
att sjukhusen är angelägna om att kunna börja använda produkten.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

Bolaget har rekryterat Erika Tapani som Chief Financial Officer. Erika
som senast kommer från en tjänst som biträdande ekonomichef för
Attendo Skandinavien, kommer att tillträda tjänsten inom 6 månader.

Bolaget tecknar distributionsavtal med Stapeline Medizintechnik GmbH
för distribution av bolagets samtliga produkter. Avtalet innebär
initiala beställningar om totalt ca 500 000 SEK samt förpliktelser
till beställningar om ca 7,2 miljoner SEK över de kommande 3 åren.

Certified Adviser

Partner Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30 / www.partnerfk.se)
är bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market.

Övrigt

Aktiens kortnamn: S2M

Aktiens ISIN-kod: SE0011725084

S2Medical AB (publ) - Delårsrapport Jul - Sep 2019
(https://static.wixstatic.com/ugd/d5686e_ae19266287bc48a2b441dc39f3ced38f...)

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som S2Medical AB (publ)
är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
(EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22/11 2019 kl.
08:00.

Petter Sivlér - CEO, S2Medical AB (publ)
Telefon: +46 (0)8-70 000 50
E-post: petter.sivler@s2m.se

Om S2Medical
S2Medical AB (publ) är ett medicintekniskt bolag som utvecklar och
säljer innovativa sårläkningsprodukter för hela sårläkningsprocessen
med fokus på brännskador och kroniska sår. Bolaget har utvecklat
eiratex®, ett nytt cellulosabaserat material för läkning av svåra
brännskador och kroniska sår. Materialet läker sår effektivt och
därmed minskar både lidande för patienter samt kostnader för hälso-
och sjukvården.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/s2medical-ab/r/delarsrapport-juli-september-2...
https://mb.cision.com/Main/17719/2970316/1148446.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.