Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-06-11

S2Medical AB: Kommuniké från årsstämma 2020

S2Medical AB (publ) höll årsstämma i Linköping den 11 juni. Följande huvudsakliga beslut fattades: 

  • Stämman fastställde bolagets resultat- och balansräkning. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2019, och att till förfogande stående vinstmedel balanseras i ny räkning. 
  • Stämman beviljade styrelsen och den verkställande direktören ansvarsfrihet för 2019 års förvaltning. 
  • Stämman beslutade att arvode till styrelsen för tiden intill nästa årsstämma oförändrat ska utgå med 91 000 kronor till styrelsens ordförande och med 45 500 kronor vardera för övriga ledamöter. Stämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning. 
  • Till styrelsen omvaldes Amin Omrani, Martin Zetterström, Mårten Skog samt Roland Frösing. Till nya ledamöter valdes Fredrik Skog och Nina Bake. Till styrelseordförande valdes Amin Omrani. 
  • Som bolagets revisor omvaldes den auktoriserade revisorn Carl-Johan Sandberg vid M. Sandbergs Redovisning & Revision AB. 
  • Stämman bemyndigade styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden intill nästa årsstämma besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna att betalas kontant, med apportegendom eller genom kvittning. Bemyndigandet kan inte nyttjas för att öka bolagets antal aktier med mer än 4 000 000 aktier. 

Certified Adviser 

Partner Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30, www.partnerfk.se) är bolagets certified adviser. 

Övrigt 

Aktiens kortnamn: S2M
Aktiens ISIN-kod: SE0011725084 

Författare S2Medical AB

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.