Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-05-17

Så agerar du i Axfoods emission

wysiwyg_image

Från den 5 maj till och med 23 maj kan aktieägare i Axfood teckna sig för bolagets företrädesemission till kursen 215 kr. Hur ska man då agera som småsparare? 

Aktiespararnas Carl-Henrik Söderberg ger sin syn på den rådande emissionen.

Axfood väljer att ta in pengar i form av en emission, i det här fallet en så kallad företrädesemission. Vad innebär det och hur ser upplägget ut?

- Kortfattat man kan säga att det innebär att existerande aktieägare har förtur att teckna aktier gentemot de som inte äger aktier i bolaget. I det här fallet får du som aktieägare 1 teckningsrätt varje aktie du äger i Axfood. Sedan får du en ny aktie för varje 30:e teckningsrätt. 

Generellt, varför väljer bolag att göra emissioner? 

- Helt enkelt för att det finns behov av att ta in mer kapital för att finansiera verksamheten av olika skäl, orsakerna varierar förstås mellan olika bolag.

Vad är orsaken till emissionen i fallet Axfood?

- Axfood är ett stabilt och konjunkturokänsligt bolag med starka kassaflöden, som behöver fylla på kassan som en del av finansieringen av förvärvet av Bergendahls Food och efterföljande investeringar.  

Han fortsätter: 

- I andra fall kan de se helt annorlunda ut, till exempel om ett litet förlustbringande teknikbolag behöver be investerare om pengar för att förlusterna ökar, skulderna är stora och kassan börjar ta slut. 

Är det rimligt att Axfood tar in pengar? 

- I sig är det inte konstigt att ett bolag väljer att ta in kapital när ett större förvärv görs, det får ses som en ganska vanlig företeelse. Axfood vill bibehålla en stark finansiell position och investeringar kommer att behöva göras vid integrationen av det förvärvade Bergendahls, som beräknas ge skalfördelar och därmed öka bolagets vinster framöver. Det ska också tilläggas att storägaren Axel Johnson Aktiebolag, som äger dryga 50 procent av bolaget, tecknar i emissionen. 

Hur ser Axfoods finansiella ställning ut? 

- Den är redan stark men historiskt brukar Axfood ha en kassa på omkring 1,5 miljard kronor, efter det senaste förvärvet är den siffran nere på knappa 400 miljoner och då anser bolaget att det är en god idé att åter komma tillbaka till gamla nivåer. Detta för att behålla en stark och flexibel balansräkning. Bolagets mål är en soliditet på minst 20 procent vid årets utgång, något man uppfyllt de senaste åren.

wysiwyg_image

Hur ska man se på att Axfood tar in pengar när de samtidigt delar ut pengar? 

- Visst kan man ifrågasätta att man först delar ut pengar (utdelningen skiftades ut i mars) för att två månader senare ta in 1,5 miljarder kronor. Å andra sidan tenderar bolag som delar ut pengar att ogärna sänka utdelningen, det gäller framför allt i utdelningsfavoriter som Axfood. Ur det perspektivet går det ändå att förstå Axfoods agerande. 

Hur ska man då agera som småsparare, teckna emissionen eller sälja teckningsrätterna? 

- Spontant tycker jag att erbjudandet ser intressant ut då du som redan är aktieägare kan köpa ett gäng aktier mycket billigare än de placerare som inte äger aktien. Priset på de nya aktierna är 215 kronor medan dagens kurs är närmare 300 kronor. Så om du som aktieägare tror på bolaget framöver, ja då är det sannolikt en god idé att teckna sig för nya aktier. 

Han fortsätter: 

- Givetvis medför emissionen en viss utspädningseffekt om du inte väljer att teckna nya aktier men i sammanhanget är effekten inte så stor. Och om du väljer att teckna så är det faktiskt inte så många nya aktier du får. Har du exempelvis 100 aktier - till ett värde av närmare 30 000 kronor - får du 100 teckningsrätter som sedan kan omvandlas till 3 nya aktier á 215 kronor, alltså totalt 645 kronor. 

Carl-Henrik avslutar:

- Men jag tycker alltjämt att man som aktieägare bör ta aktiens totala vikt i portföljen i beaktning. Är det så att aktien redan vuxit sig väldigt stor i portföljen är det kanske inte nödvändigt att fylla på ytterligare. I sådana fall kan du som aktieägare välja att sälja dina teckningsrätter och lägga pengarna i portföljkassan. 

Författare Redaktionen