Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-07-21

SAAB: HÖJER FÖRSÄLJNINGSPROGNOS FÖR 2021

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Försvars- och säkerhetsföretaget Saab höjer sin försäljningsprognos för 2021. Bolaget bedömer nu att den organiska försäljningstillväxten kommer att bli cirka 10 procent, vilket kan jämföras med tidigare prognos som var ett utfall i linje med bolagets långsiktiga mål på 5 procent.

Det framgår av delårsrapporten.

Saab upprepar samtidigt bedömningen att den justerade rörelsemarginalen för helåret 2021 blir i linje med 2020 års justerade rörelsemarginal på 7,4 procent.

Saab upprepar även bedömningen om ett positivt operationellt kassaflöde för helåret 2021.

Under det andra kvartalet 2021 var rörelsemarginalen 7,1 procent, samtidigt som den organiska försäljningstillväxten var 15 procent, drivet av en hög aktivitetsnivå och leveranser i bolagets försvarsprojekt.

För det första halvåret summerar rörelsemarginalen till 6,8 procent och den organiska försäljningstillväxten till 15 procent.

Redan under första kvartalet i år var den organiska försäljningstillväxten högre än det långsiktiga målet.

Under helåret 2020 sjönk den justerade rörelsemarginalen till 7,4 procent (8,3). Målet på sikt är 10 procent.

Den organiska försäljningstillväxten minskade under pandemiåret 2020 till 1 procent (6).
Författare Direkt-SE