Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-07-22

Saab: Saab slutför förvärvet av TKMS AB (Kockums)

Försvars- och säkerhetsföretaget Saabs förvärv av det svenska varvet
Thyssen Krupp Marine Systems AB (tidigare Kockums) har nu slutförts.
Förvärvet stärker Saabs position som heltäckande leverantör av marina
militära system.

De beslut och godkännanden som var en förutsättning för Saabs förvärv
av Thyssen Krupp Marine Systems AB (TKMS AB), har nu fattats.
Företaget blir en affärsenhet inom Saabs affärsområde Security and
Defence Solutions. Affärsenheten får namnet Saab Kockums.
Verksamheten bedrivs primärt i Malmö, Karlskrona och Muskö, vilket
Saab bedömer kommer ske även fortsättningsvis.

I juni tecknade Saab en avsiktsförklaring med FMV avseende det svenska
försvarets undervattensförmåga. Saab har, i och med förvärvet av TKMS
AB, tillsammans med svenska staten, säkerställt tillgång till
existerande kunskap och immateriella tillgångar nödvändiga för
fortsatt utveckling, produktion och underhåll inom
undervattensområdet för såväl den svenska som den internationella
marknaden.

- Förvärvet är i linje med vår strategi att utöka erbjudandet och
stärka Saabs position på marknaden för militära marina system.
Kockums har ett unikt erbjudande och en stark lokal närvaro på den
svenska marknaden inom områdena ubåtar och örlogsfartyg. Förvärvet
gör oss till en heltäckande leverantör av militära marina system. Vi
ser dessutom god potential att expandera företagets nuvarande
marknadsposition genom möjligheter på exportmarknaden, säger Håkan
Buskhe, VD och koncernchef, Saab AB.

- Vi startar nu integrationen av Kockums i Saab med fokus på att nå
full kapacitet och vi börjar omgående arbeta med de beställningar
Sverige har lagt samt med leveranser till andra befintliga kunder.
Därefter följer ett arbete för att öka verksamhetens effektivitet och
lönsamhet. Detta är centralt för att långsiktigt vara internationellt
konkurrenskraftiga. Det finns också goda synergier att uppnå med
Saabs redan existerande marina verksamhet, säger Gunilla Fransson,
affärsområdeschef för Security and Defence Solutions.

TKMS AB konstruerar, bygger och underhåller militära marina system
såsom ubåtar och ytfartyg. Andra framgångsrika produkter är det
luftoberoende Stirling-systemet, ubåtsräddningssystem och
minröjningssystem. Företaget har cirka 850 medarbetare och levererar
system och produkter till marinen i Sverige, Australien och
Singapore. Under verksamhetsåret 2012/2013 omsatte TKMS AB cirka SEK
1,7 miljarder (2011/2012: SEK 1,9 miljarder) och rörelseresultatet
(EBIT) uppgick till cirka MSEK 34 (2011/2012: MSEK 13).

Köpeskillingen uppgick till MSEK 340 och har finansierats med egna
medel. Transaktionens påverkan på Saabs resultat för 2014 bedöms som
icke väsentlig.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Saabs presscenter, +46 (0)734 180 018, presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com
www.saabgroup.com/Twitter
www.saabgroup.com/YouTube

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter,
tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till
civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla
kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny
teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

Informationen är sådan som Saab AB ska offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 juli
2014 kl. 12.00.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/saab/r/saab-slutfor-forvarvet-av-tkms-ab--kock...
http://mb.cision.com/Main/183/9619516/268932.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.