Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-07-21

Saab: Saabs resultat januari-juni 2016

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab presenterar resultatet för
januari-juni 2016.

VD Håkan Buskhes kommentar:

Marknadsutveckling
Ökad oro i världen påverkar försvarsmarknaden. Till följd av
ansträngda budgetar, ser Saab på kortare sikt en ökning av
efterfrågan på försvarsförmåga med kostnadseffektiva produkter och
lösningar. Detta gör vårt arbete med effektivisering och att korta
ledtider än viktigare jämfört med tidigare. Saabs fokus ligger dels
på att ta del av marknadsmöjligheter och dels på genomförande av ett
antal stora projekt.

Stark orderingång
Under det första halvåret 2016 fick Saab en rad nya kontrakt. Bland
dessa finns en order inom flygburen övervakning, ammunition till
vapensystemet Carl-Gustaf och utveckling och produktion av Nytt Lätt
Torpedsystem till Sverige. Orderingången uppgick till MSEK 11 462
jämfört med MSEK 18 996 föregående år. Under första halvåret 2015
bokades en order från Försvarets Materielverk (FMV) avseende ubåtar
av typ A26, samt halvtidsmodifiering av ubåtar av Gotlands-klass
uppgående till SEK 8,6 miljarder. Orderstocken vid periodens slut
uppgick till MSEK 111 593.

Gripen E ger ökad försvarsförmåga
Den 18 maj ägde utrullningen av Gripen E rum. Användaren av Gripen E
kan bland annat operera längre i luften, förbättrade sensorer och
elektronisk krigföring gör att kunskapen om fienden blir bättre och
den kan bära fler och bättre vapen. Samtidigt är Gripen E mycket
kostnadseffektiv. 2019 inleds leveranserna av nästa generations
Gripen till Sverige och Brasilien.

Försäljningstillväxt
Försäljningsintäkterna under det första halvåret uppgick till MSEK 13
854, en ökning med 22 procent.

Alla affärsområden ökade försäljningsintäkterna under perioden.
Ökningen är främst hänförlig till Gripenprogrammen inom affärsområdet
Aeronautics, en order 2015 på ny version av ett flygburet
övervakningssystem, GlobalEye, som är hänförlig till affärsområdena
Surveillance och Support and Services, samt till utvecklingen av
ubåtssystemet A26 inom affärsenheten Saab Kockums.

Rörelseresultatet uppgick till MSEK 611 (367) under det första
halvåret och rörelsemarginalen var 4,4 procent (3,2). Alla
affärsområden, förutom Industrial Products and Services och
affärsenheten Saab Kockums, förbättrade sin rörelsemarginal. Inom
affärsområdet Dynamics såg vi den mest signifikanta förbättringen av
rörelseresultatet till följd av ökade leveranser och en förändrad
produktmix.

Rörelseresultatet påverkades fortsatt av satsningar på utvecklingen av
framtidens skolflygplan tillsammans med Boeing (T-X-programmet), samt
av att flera stora projekt är i ett tidigt skede där de normalt
genererar lägre vinstuttag.

Starkt kassaflöde
Det operationella kassaflödet i det första halvåret uppgick till MSEK
4 193 (-1 806). Kassaflödet stärktes inom flera områden. Ökningen
under det första halvåret är främst relaterad till större
inbetalningar inom ramen för order på Gripen och en order på
GlobalEye.

Nettoskulden vid periodens slut uppgick till MSEK 405, jämfört med
MSEK 3 217 vid årets slut 2015.

Oförändrad prognos för 2016:

· Försäljningstillväxten under 2016 bedömer vi kommer att vara i
linje med Saabs långsiktiga finansiella mål: en årlig organisk
tillväxt på 5 procent.

· Rörelsemarginalen 2016, exklusive väsentliga jämförelsestörande
poster, bedömer vi kommer att vara i linje med 2015.

Finansiell översikt

MSEK Jan Jan Förändring, Kv2 Kv2 Helår
-jun -jun % 2016 2015 2015
2016 2015
Orderingång 11 462 18 996 -40 6 848 14 81
196 175
Orderstock 111 67 853 64 113
593 834
Försäljningsintäkter 13 854 11 329 22 7 064 5 940 27
186
Bruttoresultat 3 080 2 674 15 1 569 1 358 6 486
Bruttomarginal, % 22,2 23,6 22,2 22,9 23,9
EBITDA 1 075 830 30 551 392 2
859
EBITDA-marginal, % 7,8 7,3 7,8 6,6 10,5
Rörelseresultat (EBIT) 611 367 66 317 157 1 900
Rörelsemarginal, % 4,4 3,2 4,5 2,6 7,0
Periodens resultat 414 257 61 191 167 1 402
Resultat per aktie efter 3,71 2,21 1,71 1,42 12,79
utspädning, SEK
Räntabilitet på eget 13,0 8,6 11,5
kapital, %
Operationellt kassaflöde 4 193 -1 806 1 137 -1 -500
001
Fritt kassaflöde 4 051 -2 082 1 096 -1 -726
141
Fritt kassaflöde per 37,91 -19,57 10,25 -10,72 -6,82
aktie efter utspädning,
SEK

För mer information och förklaringar av användandet av dessa
nyckeltal, hänvisas till
http://saabgroup.com/investor-relations/financial-data/key-ratios/

.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/saab/r/saabs-resultat-januari-juni-2016,c2049254
http://mb.cision.com/Main/183/2049254/542436.pdf
http://mb.cision.com/Public/183/2049254/b88eccc2fa73a498.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.