Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-07-20

Saab: Saabs resultat januari-juni 2017

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab presenterar resultatet för
januari-juni 2017.

VD Håkan Buskhes kommentar:

Fortsatt stark efterfrågan

Efterfrågan och intresset för Saabs produktportfölj är fortsatt stor.
Detta är ett resultat av produktutveckling, satsningar på forskning
och utveckling samt en stark internationell närvaro.

Den ökande säkerhetspolitiska oron i vår omvärld verkar nu ha
etablerat sig på en nivå där spänningarna är mer påtagliga. Detta
återspeglas i investeringar i försvar och säkerhet, vilket också
märks av i det stora intresset för Saabs produktportfölj. Samtidigt
ökar kraven på leverantörer. Lösningar och system ska vara
kostnadseffektiva, ha hög förmåga och levereras skyndsamt.

I Sverige har under andra kvartalet, efter ett antal års utredning och
politisk debatt, ett uppdaterat regelverk angående export av
försvarsmateriel presenterats. Ett långsiktigt regelverk är basen för
att exporten fungerar väl. Vi är ett företag med verksamhet i många
länder, och ser att vi under det nya föreslagna regelverket fortsatt
kan stödja våra kunder med lösningar för försvar och säkerhet och
samtidigt nå tillväxt i linje med våra ambitioner.

Större order

Under första halvåret stärktes orderingången och uppgick till MSEK 20
554 (11 462). Större order mottogs inom flera områden, däribland två
inom flygburen övervakning och en order på nästa generations lätta
pansarvärnssystem, NLAW, till den schweiziska armén. Sverige
beställde utveckling och produktion av nästa generations
sjömålsrobot, modifiering och uppgradering av korvetter av typ Gävle,
ett nytt signalspaningsfartyg samt fortsatt support och underhåll av
Gripen C/D. Vi skrev även kontrakt avseende övningssystem till den
amerikanska armén.

Orderstocken stärktes och uppgick vid periodens slut till MSEK 112
117.

Försäljningstillväxt

Försäljningsintäkterna ökade med 11 procent jämfört med samma period
2016. Alla affärsområden såg en ökning av sina försäljningsintäkter.

Rörelseresultatet uppgick till MSEK 885 (611) med en rörelsemarginal
på 5,8 procent (4,4). Den förbättrade rörelsemarginalen är främst
hänförlig till ett starkt resultat inom affärsområdet Dynamics samt
högre aktivitetsnivå inom verksamheter relaterade till flygburna
övervakningssystem.

Det operationella kassaflödet uppgick till MSEK -443 (4 193), vilket
är i linje med våra förväntningar då vi under tidigare perioder haft
ett starkt positivt kassaflöde till följd av stora förskott och
milstolpebetalningar som nu ej upprepats.

Resultat per aktie efter utspädning uppgick till SEK 5,98 (3,71).

Lyckad första flygning av Gripen E

I juni genomförde Saab sin första flygning med nästa generations
stridsflygplan, Gripen E. Under flygningen kontrollerades
flygegenskaper och grundläggande systemfunktioner. Sedan dess har
ytterligare provflygningar genomförts och vi utprovar successivt
flygplanets olika funktioner i linje med programgenomförandet.

Prognos för 2017:

· Försäljningstillväxten under 2017 bedömer vi kommer att vara högre
än Saabs långsiktiga finansiella mål: en årlig organisk tillväxt på 5
procent.

· Rörelsemarginalen 2017, exklusive väsentliga jämförelsestörande
poster, bedöms stärkas jämfört med 2016. Därmed tar bolaget ett steg
mot sitt långsiktiga finansiella mål: en rörelsemarginal på 10
procent.

Finansiell översikt

MSEK Jan Jan Förändring, Kv2 Kv2 Helår
-jun -jun % 2017 2016 2016
2017 2016
Orderingång 20 554 11 462 79 10 6 848 21
853 828
Orderstock 112 111 - 107
117 593 606
Försäljningsintäkter 15 353 13 854 11 7 923 7 064 28
631
Bruttoresultat 3 468 3 080 13 1 732 1 569 6 883
Bruttomarginal, % 22,6 22,2 21,9 22,2 24,0
EBITDA 1 313 1 075 22 614 551 2 743
EBITDA-marginal, % 8,6 7,8 7,7 7,8 9,6
Rörelseresultat (EBIT) 885 611 45 393 317 1 797
Rörelsemarginal, % 5,8 4,4 5,0 4,5 6,3
Periodens resultat 659 414 59 299 191 1 175
Resultat per aktie efter 5,98 3,71 2,68 1,71 10,60
utspädning, SEK
Räntabilitet på eget 11,2 13,0 9,0
kapital, %1)
Operationellt kassaflöde -443 4 193 -1 1 137 2 603
429
Fritt kassaflöde -532 4 051 -1 1 096 2 359
429
Fritt kassaflöde per -4,96 37,91 -13,30 10,25 22,07
aktie efter utspädning,
SEK

1) Räntabilitet på eget kapital beräknas på en rullande
12-månadersperiod.

För mer information och förklaringar av användandet av dessa
nyckeltal, hänvisas till
http://saabgroup.com/investor-relations/financial-data/key-ratios/

Press- och analytikerträff

Saab inbjuder till en press- och analytikerträff där VD och
koncernchef Håkan Buskhe och CEO Magnus Örnberg presenterar Saabs
resultat för januari-juni 2017.

Datum: Torsdagen den 20 juli, klockan 10.00

Adress: Grand Hôtel, Blasieholmshamnen 8, Stockholm

Lokal: New York

Du är välkommen att delta på plats på Grand Hôtel, ta del av
presentationen via en direktsänd webbsändning eller ringa in till en
telefonkonferens. Det finns möjlighet att ställa frågor även via
webben och i telefonkonferensen.

Direkt webbsändning:

http://saab-interimreport.creo.se/170720

Telefonkonferens:

Var vänlig, ring in på något av numren nedan:

SE: +46 (0) 856642698

UK: +44 (0) 2030089819

US: +1 (0) 8558315948

Delårsrapporten, presentationsmaterialet och webbsändningen kommer att
finnas tillgängligt i efterhand på
http://www.saabgroup.com/en/InvestorRelations.

Anmäl ditt deltagande till:

E-post: marie.bergstrom@saabgroup.com

Tel: +46 8 463 02 45

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saabs presscenter

Petter Larsson, Media Relations Manager

+46 (0)734 180 018

presscentre@saabgroup.com

Ann-Sofi Jönsson, Head of Investor Relations

+46 (0) 734 187 214

www.saabgroup.com

www.saabgroup.com/YouTube

Följ oss på Twitter: @saab

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter,
tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab
har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter i hela världen.
Genom innovativt, pragmatiskt och samarbetsinriktat arbete,
utvecklar, anpassar och förbättrar Saab ständigt ny teknologi för att
möta kundernas förändrade behov.

Informationen är sådan som Saab AB är skyldigt att offentliggöra
enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 juli 2017 kl.
07.30 CET.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/saab/r/saabs-resultat-januari-juni-2017,c2314094
http://mb.cision.com/Main/183/2314094/702612.pdf
http://mb.cision.com/Public/183/2314094/8085745d7a50b425.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.