Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-04-26

Saab: Saabs resultat januari-mars 2019

Saab presenterar resultatet för januari-mars 2019.

VD Håkan Buskhes kommentar:

Saab levererar stark organisk tillväxt och förbättrat rörelseresultat

Under första kvartalet har stort fokus lagts på att säkerställa
leverans av viktiga milstolpar inom större och medelstora projekt i
orderstocken och på att fortsatt öka produktiviteten inom koncernen.
Arbetet med att anpassa produktportföljen, öka marknadseffektiviteten
och öka takten i automatisering och digitalisering av verksamheten
fortskrider.

Orderingång

Orderingången uppgick till 4 482 miljoner kronor med en stark tillväxt
av mindre ordrar jämfört med jämförelseperioden 2018. Orderingången
bestod även av ett flertal medelstora ordrar som bland annat taktiska
övningssystem och ledningssystem.

Försäljningsintäkter och rörelseresultat

Försäljningsintäkterna under första kvartalet uppgick till 8 496
miljoner kronor (7 766) med en organisk tillväxt om 8 procent.
Affärsområdena Dynamics och Industrial Products and Services uppnådde
en stark ökning av försäljningsintäkterna, där Dynamics hade en högre
nivå av leveranser och Industrial Products and Services åstadkom en
ökning av försäljningsintäkterna inom flera affärsenheter.

Rörelseresultatet uppgick till 591 miljoner kronor under första
kvartalet (447), med en rörelsemarginal om 7,0 procent (5,8).
Åtgärderna som under 2018 identifierades för att effektivisera
verksamheten har till stor del genomförts. Flera affärsområden
uppnådde en ökning av rörelsemarginalen, dels till följd av en högre
utnyttjandegrad samt att de ovan nämnda effektivitetsåtgärderna lett
till en ökad produktivitet inom flera områden.

Operationellt kassaflöde

Till följd av en hög aktivitetsnivå inom stora program var det
operationella kassaflödet negativt och uppgick till -1 923 miljoner
kronor (-2 211). Affärsområdet Aeronautics hade ett operationellt
kassaflöde om -1 636 miljoner kronor. Saab bedömer att Aeronautics
fortsatt kommer ha ett negativt operationellt kassaflöde även under
andra och tredje kvartalet då arbetet med att förbereda de första
leveranserna av Gripen E till Brasilien och Sverige fortskrider.

Saab bedömer att det operationella kassaflödet kommer vara negativt
för helåret 2019, men på en bättre nivå än 2018. Det operationella
kassaflödet kommer under året fortsatt påverkas av tidpunkter för
förväntade betalningar i stora projekt med hög aktivitetsnivå.

Prognos för 2019

Försäljningstillväxten under 2019 bedöms vara i linje med Saabs
långsiktiga finansiella mål; en årlig organisk tillväxt på 5 procent.

Rörelsemarginalen 2019, exklusive väsentliga jämförelsestörande
poster, bedöms stärkas jämfört med 2018. Därmed tar Saab ett
ytterligare steg mot sitt långsiktiga finansiella mål: en
rörelsemarginal på 10 procent per år över en konjunkturcykel.

Finansiell översikt

MSEK Jan-mar Jan-mar Förändring, % Helår 2018
2019 2018
Orderingång 4 482 6 135 -27 27 975
Orderstock 97 401 105 712 -8 102 184
Försäljningsintäkter 8 496 7 766 9 33 156
Bruttoresultat 1 851 1 738 7 7 764
Bruttomarginal, % 21,8 22,4 23,4
EBITDA 919 654 41 3 182
EBITDA-marginal, % 10,8 8,4 9,6
Rörelseresultat (EBIT) 591 447 32 2 266
Rörelsemarginal, % 7,0 5,8 6,8
Justerat rörelseresultat 591 447 32 2 564
Justerad 7,0 5,8 7,7
rörelsemarginal, %
Periodens resultat 397 251 58 1 366
varav moderbolagets 398 242 64 1 313
aktieägares andel
Resultat per aktie efter 2,97 2,08 11,21
utspädning, SEK 1)
Räntabilitet på eget 8,6 9,6 8,1
kapital, % 2)
Operationellt kassaflöde -1 923 -2 211 -2 424
Fritt kassaflöde -2 137 -2 411 -3 195
Fritt kassaflöde per -15,93 -20,68 -27,27
aktie efter utspädning,
SEK
1) Genomsnittligt antal 134 137 373 116 581 117 144 915
aktier efter utspädning 489
2) Räntabilitet på eget
kapital beräknas på en
rullande 12
-månadersperiod

För mer information och förklaringar av användandet av dessa
nyckeltal, hänvisas till

http://saabgroup.com/investor-relations/financial-data/key-ratios/

Press- och analytikerträff

Saab bjuder in press, institutionella investerare och analytiker till
en presentation där vd och koncernchef Håkan Buskhe och
finansdirektör Magnus Örnberg presenterar Saabs delårsrapport
januari-mars 2019.

Datum: Fredagen den 26 april, klockan 10.00

Adress: Saab, Olof Palmes gata 17, 5 tr, Stockholm

Rapporten publiceras klockan 07.30 samma dag.

Du är välkommen att delta på plats på Saabs huvudkontor, ta del av
presentationen via en direktsänd webbsändning eller ringa in till en
telefonkonferens. Det finns möjlighet att ställa frågor även via
webben och i telefonkonferensen.

Direkt webbsändning:

http://saab-interimreport.creo.se/190426

Telefonkonferens:

Var vänlig ring in på något av numren nedan (beroende på varifrån du
ringer):

Sverige: +46 8 566 427 07

Storbritannien: +44 333 300 9031

USA: +1 833 526 8382

Bokslutskommunikén, presentationsmaterialet och webbsändningen kommer
att finnas tillgängligt i efterhand på
http://www.saabgroup.com/investor-relations.

Anmäl ditt deltagande till:

E-post: marie.bergstrom@saabgroup.com

Tel: +46 8 463 02 45

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saabs presscenter

Ann Wolgers, presschef

+46 (0)734 180 018

presscentre@saabgroup.com

Saab Investor Relations

Ann-Sofi Jönsson, +46 (0) 734 187 214

www.saabgroup.com

www.saabgroup.com/YouTube

Följ oss på Twitter: @saab (http://twitter.com/saab)

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter,
tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab
har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter i hela världen.
Genom innovativt, pragmatiskt och samarbetsinriktat arbete,
utvecklar, anpassar och förbättrar Saab ständigt ny teknologi för att
möta kundernas förändrade behov.

Informationen är sådan som Saab AB är skyldigt att offentliggöra
enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades,
genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26
april 2019 kl. 07.30 CET.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/saab/r/saabs-resultat-januari-mars-2019,c2797356
https://mb.cision.com/Main/183/2797356/1032274.pdf
https://mb.cision.com/Public/183/2797356/85d6fefab9cb776e.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.