Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-11

SADG: Flagging av stemmeretter for valgmøte

Harald Espedal har meddelt Sandnes Sparebank at han personlig har mottatt
stemmefullmakter til valgmøtet for egenkapitalbeviseiernes valg av
forstanderskapsmedlemmer i Sandnes Sparebank.

Espedal har per i dag mottatt stemmefullmakter for 3.807.309 egenkapitalbevis,
som sammen med 886.861 antall egenkapitalbevis som Espedal & Co AS eier, og i
tillegg 605.000 antall egenkapitalbevis som Salt Value AS eier, utgjør 23,02
prosent av de utstedte egenkapitalbevisene i banken. Salt Value AS er nærstående
til Espedal & Co AS.

Stemmefullmaktene gjelder kun for det forestående valgmøtet som er planlagt til
19. februar 2020.

Source Url: https://newsweb.oslobors.no/message/495034

Författare OSE News