Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-28

Safe at Sea: Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2018

Jämförelser i rapporten har, om inte annat anges, skett med
helårsbokslutet. Safe at Sea AB's räkenskapsår är kalenderår
(jan-dec)

Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2018

Jämförelser i rapporten har, om inte annat anges, skett med
helårsbokslutet perioden 1 januari -

31 december för verksamhetsåret 2017. Safe at Sea AB's räkenskapsår är
kalenderår (jan-dec).

Koncern - Perioden oktober-december 2018

· Rörelsens intäkter för perioden uppgick till 3 119 tkr (483 tkr)
· Rörelseresultatet uppgick till - 181 tkr (-1 573 tkr)
· Resultat per aktie uppgick till -0,047 kr (-0,53 kr)
· Bruttovinstmarginalen uppgick till 58,1% (92,5%)
· Soliditeten uppgick till 66,5% (51,7%)
· Kassalikviditeten uppgick till 183,8% (134%)

Moderbolag - Perioden oktober-december 2018

· Rörelsens intäkter för perioden uppgick till 3119 tkr (201 tkr)
· Rörelseresultatet uppgick till -159 tkr (-1 506 tkr)
· Resultat per aktie uppgick till -0,042 kr (-0,51kr)
· Bruttovinstmarginalen uppgick 58,1 % (89,7 %)
· Soliditeten uppgick till 66,6% (51,8%)
· Kassalikviditeten uppgick till 181,3% (132%)

Koncern - Räkenskapsåret 2018-01-01 till 2018-12-31

· Rörelsens intäkter för perioden uppgick till 10 950 tkr (13 741
tkr)

· Rörelseresultatet uppgick till -1 924 tkr (-4 055 tkr)
· Resultat per aktie uppgick till -0,436 kr (-1,28 kr)
· Bruttovinstmarginalen uppgick till 55,6 % (67,9%)
· Soliditeten uppgick till 66,5% (51,7%)
· Kassalikviditeten uppgick till 183,9% (134%)
Moderbolag - Räkenskapsåret 2018-01-01 till 2018-12-31

· Rörelsens intäkter för perioden uppgick till 10 950 tkr (11 918
tkr)

· Rörelseresultatet uppgick till -1 902 tkr (-4 054 tkr)
· Resultat per aktie uppgick -0,431 kr (-1,28 kr)
· Bruttovinstmarginalen uppgick till 55,6 % (60,5 %)
· Soliditeten uppgick till 66,6% (51,8%)
· Kassalikviditeten uppgick till 181,4% (132%)
VD:s kommentar

Bokslutskommunikén för 2018 års räkenskaper blir min första publika
rapport som vd för Safe at Sea AB. Då jag tillträdde i februari 2019
så har jag till högst begränsad del varit delaktig i 2018 års
verksamhet. Dock har jag med stor nyfikenhet följt utvecklingen och
de aktiviteter man genomfört under ledning av tidigare vd, Kaj
Lehtovaara. Fokus för mig och bolaget ligger nu på 2019; året då vi
genom en väl genomtänkt strategi och smarta aktiviteter ska leverera
ett positivt resultat. Vi har en stark organisation med kompetens och
engagemang som genomsyrar hela bolagets process, från styrelsens
strategiska arbete till överlämnandet av färdigproducerad båt.

Verksamhetsåret 2018 visade på en resultatförbättring om drygt 50
procent jämfört med tidigare år.

Ett resultat av ökad försäljning inom service & reparation, personlig
utrustning och utbildning, i kombination med ytterligare
effektiviseringar inom produktion. Vår marknad präglas fortfarande av
upphandlingar som tenderar att ta lång tid och förskjuta affärer
framåt i tiden. Att vi drabbas av långa ledtider är sedan tidigare en
utmaning och en konsekvens av att kunderna ofta är myndigheter eller
andra större organisationer.

Vi börjar se allt fler större förfrågningar och upphandlingar, vilket
indikerar att de omfattande sälj- och marknadssatsningar som tynger
resultatet också börjar ge effekt. Satsningarna på försäljning kommer
att fortsätta med syftet att bygga en större och mer omfattande
offertbank, där vi med en differentierad produktportfölj på ett ännu
bättre sätt kommer att kunna möta kundernas önskemål vad gäller
prestanda och pris, och stärka bolagets orderingång.

Styrelsen formulerade under hösten 2018 en tydlig tillväxtagenda, som
brutits ner till en för bolaget mycket konkret handlingsplan. Arbetet
med att genomföra aktiviteterna inleddes under kvartal fyra och har
under 2019 intensifierats. Vi kommer under 2019 arbeta för att:

· Etablera en effektiv produktionsapparat med högre beläggning och
alternativa intäkter.

· Utveckla och lansera en bredare produktportfölj med fler
RUNNER-varianter.

· Mer fokuserad försäljning genom att utveckla
distributörsnätverket.

· Bygga en stor och fortsatt växande offertstock.
· Utveckling av ElecoRunner, en miljöanpassad räddningsfarkost med
en helt elektrisk, tyst och avgasfri drivlina.

Jag är övertygad om att vi har förutsättningarna för att leverera ett
positivt resultat under 2019.

Henrik Hartman, vd

For more information please contact

Henrik Harman

Telefon +46 (0)303-23 07 00
henrik.hartman@safeatsea.se

Denna information är sådan information som Safe at Sea AB är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen
om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 februari 2019.

Safe at Sea AB tillverkar och säljer en unik räddningsbåt,
Rescuerunnern, som förmodligen är det effektivaste systemet i världen
för att rädda nödställda personer ur vattnet. Safe at Sea är även
ägare till Safe at Sea Management AB, ett bolag som tillhandahåller
managementtjänster för sjöfarten. Safe at Seas aktie är listad på
AktieTorget.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/safe-at-sea/r/bokslutskommunike-for-rakenskaps...
https://mb.cision.com/Main/11568/2753242/1000054.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.