Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-12-17

Safe at Sea: Kommuniké från extra Bolagsstämma

Under måndagen den 16 december 2019, hölls extra bolagsstämma i Safe
at Sea AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som
fattades. För detaljerad information om besluten se kallelsen som
publicerades den 18 november 2019. Samtliga beslut fattades
enhälligt.

Beslut om minskning av aktiekapitalet

Stämman beslutade att utan indragning av aktier minska bolagets
aktiekapital med 1 999 806,50 kronor för täckande av förluster.

Beslut om ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade om att ändra bolagsordningen så att antalet aktier i
bolaget ska vara lägst 7 500 000 och högst 30 000 000.

Beslut om Nyemission av aktier

a) Stämman beslutade om att bolagets aktiekapital ska ökas med högst 650 000 kronor genom utgivande av högst 1 300 000 nya aktier. Rätt att teckna aktier ska tillkomma ett fåtal vidtalade investerare.

b) Stämman beslutade om att bolagets aktiekapital ska ökas med högst 100 000 kronor genom utgivande av högst 200 000 nya aktier. Rätt att teckna aktier ska tillkomma bolagets ledamöter.

Beslut om minskning av aktiekapitalet

Stämman beslutade att utan indragning av aktier minska bolagets
aktiekapital med 2 849 767,80 kronor för överföring till fritt eget
kapital.

För mer informatin vänligen kontakta:

Henrik Hartman

Telefon +46 (0)303-23 07 00
henrik.hartman@safeatsea.se

Denna information är sådan information som Safe at Sea AB är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen
om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 december 2019.

Safe at Sea AB tillverkar, utvecklar och säljer lätta, flexibla och
kostnadseffektiva sjösäkerhetssystem. Dessa system bidrar till att
rädda liv och effektivisera maritim SAR-verksamhet (Search and
Rescue) och är förmodligen de effektivaste systemen i världen för att
rädda nödställda personer ur vattnet. Systemen innefattar utrustning,
utvecklade arbetsmetoder och tillhörande utbildning. Basen i Safe at
Seas utbud är RescueRunner, SafeRunner, FireRunner och GuardRunner.
Safe at Seas aktie är listad på Spotlight Stockmarket.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/safe-at-sea/r/kommunike-fran-extra-bolagsstam...
https://mb.cision.com/Main/11568/2992959/1163239.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.