Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-12-19

Safe at Sea: Riktad emission om 1,5 MKR är fulltecknad.

Den riktade emission som styrelsen i Safe at Sea AB beslutade om att
genomföra den 14 november 2019 inom ramen för stämmobeslut den 16
december 2019, är fulltecknad.

De som har tecknat aktier i emissionen är (Namn/antal aktier): Ulf
Jacobsson/325 000, Mats Jämterud/300 000, Thomas Johannesson/90 000,
Michal Dohnal/200 000, Martin Norlin/200 000, Bo Gustavsson/50 000,
Christer Pettersson/50 000, Peter Alexandersson/28 000, Leo Gulin/10
000, Mikael Wennergren/20 000, Fredrik Persson/10 000, Göran
Eriksson/17 000.

Styrelseledamöter som har tecknat aktier i emissionen är (Namn/antal
aktier): Hans Bergenheim/75 000, Patrik Gustavsson/25 000, Kaj
Lehtovaara/75 000, Henrik Hartman/25 000.

Den riktade emissionen har genomförts inom styrelsens bemyndigande
från bolagsstämman som avhölls den 23 maj 2019 och omfattar 1 500 000
nya aktier vilket ökar Bolagets aktiekapital med 750 000 SEK.
Emissionskursen fastställdes av styrelsen till ett marknadsmässigt
belopp om 1,00 SEK per aktie. Bolaget tillförs 1 500 000 SEK i
emissionslikvid, före uppskattade emissionskostnader om cirka 50 000
SEK.

Nytt aktiekapital efter emissionen är 1 899 845,20 SEK.

Nytt antal aktier efter emissionen är 9 499 226 st.

För mer informatin vänligen kontakta:

Henrik Hartman

Telefon +46 (0)303-23 07 00
henrik.hartman@safeatsea.se

Denna information är sådan information som Safe at Sea AB är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen
om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 december 2019.

Safe at Sea AB tillverkar, utvecklar och säljer lätta, flexibla och
kostnadseffektiva sjösäkerhetssystem. Dessa system bidrar till att
rädda liv och effektivisera maritim SAR-verksamhet (Search and
Rescue) och är förmodligen de effektivaste systemen i världen för att
rädda nödställda personer ur vattnet. Systemen innefattar utrustning,
utvecklade arbetsmetoder och tillhörande utbildning. Basen i Safe at
Seas utbud är RescueRunner, SafeRunner, FireRunner och GuardRunner.
Safe at Seas aktie är listad på Spotlight Stockmarket.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/safe-at-sea/r/riktad-emission-om-1-5-mkr-ar-f...
https://mb.cision.com/Main/11568/2995813/1165027.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.