Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-08

Safe at Sea: Safe att Sea VD-brev

Bäste aktieägare,

Vi har i dagarna publicerat kvartalsrapporten för det andra kvartalet
2019 och genom detta VD-brev så vill jag uppdatera Dig om de
aktiviteter som pågår. I det andra kvartalet såg vi länge ut att nå
ett nollresultat och tom ett svagt positivt resultat. Dock försköts
ett par affärsavslut och förhandlingar in i juli, vilket föranledde
ett för perioden negativt resultat.

Vi arbetar mycket hårt för att nå full effekt med våra befintliga och
nya distributörer. Som jag beskrev i mitt tidigare VD-brev i maj så
vill vi kontraktera distributörer som har rätt inställning till våra
produkter och styrka att bearbeta sin marknad. Ett bra exempel är vår
norska distributör Hode Over Vann, som i sommar har genomfört en
mycket givande demotur med besök hos ett flertal olika
räddningsstationer.

Vi själva har inte resurser att bearbeta fjärran marknader, utan
istället försöker vi göra ett ordentligt grundarbete och kontraktera
partners som kan och vill bearbeta sina respektive geografiska
marknader. Vi anser oss ha kommit en bra bit på vägen och de
distributörer som vi kontrakterade i mars och april börjar nu på
allvar bearbeta sina marknader. WR Leading som är vår kinesiska
distributör har precis investerat i ytterligare ett
RescueRunner-system för intensifierad demo- och testverksamhet med
intressanta kunder. Att WR Leading själva nu väljer att accelerera
sina marknadsaktiviteter sänder tydliga signaler om att vår
distributör ser en stor potential. Vårt team som i juli var på plats
och utbildade personal från WR Leading fick ett mycket gott intryck
av deras arbete och ambitioner. I Saudiarabien ser vi ett stort
intresse från vår nya distributör, Alkhorayef Commercial Group, som
redan efterfrågar offerter på både RescueRunners och SafeRunners. Nu
i augusti så kommer ett team från Safe at Sea att på plats utbilda
personal från Alkhorayef Commercial Group så att de själva ska kunna
genomföra kundaktiviteter med demo och införsäljning. Vi är i nuläget
i förhandlingar med ytterligare distributörer, och vi hoppas inom
kort kunna presentera nya färdiga samarbeten och påbörja
marknadsarbetet på fler intressanta marknader.

SafeRunner-systemet som vi lanserade under andra kvartalet har börjat
väcka rejält intresse och vi deltar nu i ett par större
upphandlingar. SafeRunner-systemet med sin integrerade
räddningsplattform (1,3m2akterdäck) har etablerat sig på det sätt som
vi tänkte; systemet ska avseende pris, prestanda och funktion
konkurrera och vinna affärer där kunden överväger köp av vattenskoter
av standardmodell med kompletterande släde. Likaså här hoppas jag
under tredje kvartalet kunna glädja er aktieägare med positiva
besked.

ElEcoRunner-systemet är under utveckling och vi arbetar för att kunna
visa upp PoC (Proof of Concept) för en europeisk kund som visat
seriöst intresse för systemet. Kunden har sedan tidigare erfarenhet
av RescueRunner och har själv uttryckt efterfrågan och bristen på
andra alternativa system för insatser och verksamhet i känsliga
vattenområden med krav om tyst och utsläppsfri drivlina. Att ALMI
tidigare i andra kvartalet beviljade innovationsbidrag för
utvecklingsarbetet är mycket glädjande.

SOLAS står fortsatt högt upp på agendan och vi arbetar för att lyckas
etablera RescueRunner-systemet i SOLAS-domänen. Vi har naturligt
vidtagit åtgärder för att hantera situationen med det ackumulerade
resultatet som vi bär med oss efter ett tungt första kvartal. Det
stoppar dock inte vårt SOLAS-arbete då vi har sökt och funnit
kostnadseffektiva vägar framåt. SOLAS är en mycket viktig pusselbit
och vi är övertygade om att ett framtida godkännande skulle öppna upp
vår marknad avsevärt.

Att vända en skuta tar tid och trots att vi sedan det första kvartalet
bär med oss ett negativt resultat så ser vi att de åtgärder som vi
vidtagit ger önskad effekt. Vi har fortsatt en mycket intressant
offertstock med flertalet större affärer och vår ambition är att
under året bygga en orderstock. Alla vi som engagerar oss i bolaget
känner stor tillförsikt för det fortsatta arbetet.

Önskar Dig en fortsatt trevlig sommar!

Henrik Hartman, vd

För mer informatin vänligen kontakta:

Henrik Harman

Telefon +46 (0)303-23 07 00
henrik.hartman@safeatsea.se

Safe at Sea AB tillverkar, utvecklar och säljer lätta, flexibla och
kostnadseffektiva sjösäkerhetssystem. Dessa system bidrar till att
rädda liv och effektivisera maritim SAR-verksamhet (Search and
Rescue) och är förmodligen de effektivaste systemen i världen för att
rädda nödställda personer ur vattnet. Systemen innefattar utrustning,
utvecklade arbetsmetoder och tillhörande utbildning. Basen i Safe at
Seas utbud är RescueRunner, SafeRunner, FireRunner och GuardRunner.
Safe at Seas aktie är listad på Spotlight Stockmarket.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/safe-at-sea/r/safe-att-sea-vd-brev,c2875900
https://mb.cision.com/Main/11568/2875900/1087101.pdf

Författare AktieTorget News