Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-11-04

Safe at Sea: Sista dag för handel i SAFE BTU och första dag för handel i SAFE TO1

Safe at Sea AB ("Safe at Sea" eller "Bolaget") meddelar att nyemissionen med företrädesrätt för befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen") har registrerats hos Bolagsverket. Sista dag för handel med betalda tecknade units ("BTU") är den 8 november 2021. Utsökningsdagen för BTU är den 10 november 2021.

Företrädesemissionen innebär att antalet aktier ökar från 9 499 226 till 18 998 452 när units omvandlats till nyemitterade aktier och teckningsoptioner. Med anledning av att den tidigare offentliggjorda ersättningsemissionen även registrerats hos Bolagsverket uppgår Bolagets totala antal aktier till 19 206 079.

I samband med registreringen hos Bolagsverket omvandlas BTU till nyemitterade aktier samt teckningsoptioner av serie TO1 ("Teckningsoptionerna"). Perioden för utnyttjande av Teckningsoptionerna kommer ske mellan 5 september 2022 och den 19 september 2022. Första dag för handel i Teckningsoptionerna på Spotlight Stock Market är den 15 november 2021.

Rådgivare

Mangold är finansiella rådgivare och Eversheds Sutherland Advokatbyrå är legal rådgivare till Safe at Sea i samband med Företrädesemissionen.

För mer information vänligen kontakta:

Henrik Hartman                                   

Telefon +46 (0)303-23 07 00
henrik.hartman@safeatsea.se

Författare Cision