Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-10-18

Saftig utspädning i Papilly

wysiwyg_image

På stressbehandlingsföretaget Papillys stämma skulle ett omtag göras i syfte att få fart på verksamheten som dragits med stora kostnader och förluster. Stämmobesluten om dels en riktad emission, inkluderande möjlighet till övertilldelning, och dels ett optionsprogram gav vid en sammanräkning en mycket stor utspädning.

Styrelsen föreslog en riktad nyemission för att få in friskt kapital. Detta röstade Aktiespararna nej till eftersom styrelsen i stämmokallelsen inte hade angivit vad pengarna skulle användas till och inte heller vilka som ska få teckna dessa nya aktier. Först på stämman meddelades det att nyemissionspengarna ska betala ett gammalt konvertibellån som löper ut.

Det var inte heller förrän på stämman som det berättades att Hans Dalborg (f d Nordea), Mats Torstendahl (f d SEB) och Lennart Johansson (f d Robur) ska få teckna den riktade emissionen. Aktiespararna reserverade sig mot beslutet då förbundet vill att befintliga aktieägare ska få chans att teckna nya aktier.

På stämman föreslogs det att tre nya ledamöter skulle väljas in i styrelsen för att ersätta den avgående Carl-Viggo Östlund. I sista stund hade man hittat Kajsa Räftegård, Åsa Inde och Jacob Dalborg (varav den sistnämnde är son till nyss nämnde Hans Dalborg).

Styrelseförslaget hade tydligen inkommit väldigt sent. Ett tecken på det var att ingen av de föreslagna kandidaterna kunde delta i stämman. Aktiespararna avstod från att rösta vid styrelsevalet, eftersom organisationen inte hade getts möjligheten att inför stämman hinna läsa på kring styrelseförslagen.

Styrelsen föreslog också ett teckningsoptionsprogram till "ledande befattningshavare och nyckelpersoner", vilket skulle medföra en möjlig utspädning om hela 5,8 procent. Aktiespararna ansåg att utspädningen var för stor och röstade därför nej till förslaget.

Som argument anförde Aktiespararna bland annat att Papilly endast har fem anställda och att Papilly historiskt haft flera teckningsoptionsprogram som löpt ut utan att Papilly uppnått målkurserna, vilket knappast ökat arbetslusten hos personalen.

Enligt förslaget skulle lösenkursen för optionsprogrammet vara 50 öre, således 625 procent av nuvarande börskurs om 8 öre. Lösen skulle ske innan 31 augusti 2020.

Papillys nytillträdda vd, Monica Wernerman, höll ett anförande om sina planer för företagets framtid. Aktiespararna framförde önskemål om att aktieägarna skulle få mer information på hemsidan, vilket hon utlovade leverera.

Papilly har under året minskat kostnaderna från 1 miljoner kronor per månad till 0,5 miljoner kronor genom att krympa såväl antalet anställda som kontorsytan.

På stämmodagen var det styrelsens tur. Ledamöterna fick sina arvoden sänkta med 10 procent, enligt stämmans beslut. Även revisionen ska göras billigare genom val av Johan Kaijser som ny revisor.

Då endast nio aktieägare hade tagit sig till stämman blev tillställningen informell, trots att stämmoordföranden Sverker Littorin givetvis såg till att formalia sköttes enligt regelboken.

Författare och bevakare: Leo Gillholm

Författare Bolagsbevakningen

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.