Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-02-09

Sagax: BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2016

RÄKENSKAPSÅRET 2016

· Hyresintäkterna ökade med 21 % till 1 563 miljoner kronor (1 291
miljoner kronor föregående år).

· Förvaltningsresultatet ökade med 23 % till 1 098 (895) miljoner
kronor. Förvaltningsresultat per A- och B-aktie efter utspädning
ökade med 22 % till 5,96 (4,90) kronor.

· Omvärdering av fastigheter påverkade resultatet med totalt 1 891
(946) miljoner kronor, varav 565 (269) miljoner kronor från joint
ventures och intresseföretag.

· Omvärdering av finansiella instrument påverkade resultatet med
totalt -89 (106) miljoner kronor. Räntederivat svarade för -100 (106)
miljoner kronor, varav -38 (52) miljoner kronor från joint ventures
och intresseföretag.

· Årets resultat efter skatt uppgick till 2 453 (1 681) miljoner
kronor.

· Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av
rörelsekapital uppgick till 965 (750) miljoner kronor motsvarande
5,12 (3,99) kronor per A- och B-aktie efter utspädning.

· Sagax har under året nettoinvesterat 2 780 (2 364) miljoner
kronor. Fastigheter förvärvades för 3 417 miljoner kronor.

· Styrelsen föreslår att utdelningen per A- och B-aktie höjs med 26
% till 1,45 (1,15) kronor. Styrelsen föreslår även utdelning om 2,00
(2,00) kronor per preferensaktie och D-aktie, med kvartalsvis
utbetalning om 0,50 kronor. Utdelningen är i enlighet med bolagets
utdelningspolicy och motsvarar 34,8 % av förvaltningsresultatet.

FJÄRDE KVARTALET 2016

· Hyresintäkterna ökade med 25 % till 429 miljoner kronor (344
miljoner kronor föregående år).

· Förvaltningsresultatet ökade med 19 % till 286 (241) miljoner
kronor.

· Omvärdering av fastigheter påverkade resultatet med totalt 965
(475) miljoner kronor, varav 340 (139) miljoner kronor från joint
ventures.

· Omvärdering av finansiella instrument påverkade resultatet med
totalt 154 (105) miljoner kronor. Räntederivat svarade för 167 (105)
miljoner kronor, varav 53 (40) miljoner kronor från joint ventures.

· Periodens resultat efter skatt uppgick till 1 223 (805) miljoner
kronor.

· Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av
rörelsekapital uppgick till 215 (235) miljoner kronor.

· Sagax har under det fjärde kvartalet 2016 nettoinvesterat 779
(752) miljoner kronor.

PROGNOS FÖR 2017

För 2017 beräknas förvaltningsresultatet, det vill säga resultatet
före omvärderingar och skatt, med nuvarande fastighetsbestånd och
tillkännagivna förvärv och försäljningar uppgå till 1 270 miljoner
kronor.

För ytterligare information, vänligen kontakta VD David Mindus på
telefon 08 - 545 83 540.

Om AB Sagax

AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i
kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt
industri. Sagax fastighetsinnehav uppgick den 31 december 2016 till 2
312 000 kvadratmeter fördelat på 440 fastigheter. AB Sagax (publ) är
noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Mer information finns på
www.sagax.se.

Informationen är sådan som AB Sagax (publ) ska offentliggöra enligt
EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom
ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 9 januari
2017 kl. 08.00.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/sagax/r/bokslutskommunike-2016,c2183711
http://mb.cision.com/Main/414/2183711/625762.pdf
http://mb.cision.com/Public/414/2183711/a636df7a8e51a39b.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.