Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-07-13

Sagax: DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2018

FÖRSTA HALVÅRET 2018

· Hyresintäkterna ökade med 20 % till 1 088 miljoner kronor (904)
miljoner kronor.

· Förvaltningsresultatet ökade med 24 % till 806 (651) miljoner
kronor.

· Förvaltningsresultat per A- och B-aktie efter utspädning ökade med
21 % till 4,36 (3,60) kronor.

· Omvärdering av fastigheter påverkade resultatet med totalt 1 059
(619) miljoner kronor, varav 320 (228) miljoner kronor från joint
ventures.

· Omvärdering av finansiella instrument påverkade resultatet med
totalt 115 (429) miljoner kronor, varav 20 (41) miljoner kronor från
joint ventures.

· Periodens resultat efter skatt uppgick till 1 666 (1 441) miljoner
kronor.

· Kassa?ödet från den löpande verksamheten före förändring av
rörelsekapital uppgick till 870 (612) miljoner kronor motsvarande
4,76 (3,35) kronor per A- och B-aktie efter utspädning.

· Sagax har under perioden nettoinvesterat 1 702 (861) miljoner
kronor varav 1 617 (712) miljoner kronor avsåg förvärv av
fastigheter.

· Sagax har under kvartalet genomfört en företrädesemission om 23
862 214 stamaktier av serie D, en riktad kontant nyemssion om 9 574
617 stamaktier av serie D samt en nyemission om 121 275 aktier av
serie B kopplad till incitamentsprogram 2015/2018. Emissionerna
tillförde bolaget sammanlagt 961 miljoner kronor.

ANDRA KVARTALET 2018

· Hyresintäkterna ökade med 22 % till 559 miljoner kronor (460)
miljoner kronor.

· Förvaltningsresultatet ökade med 30 % till 452 (349) miljoner
kronor.

· Förvaltningsresultat per A- och B-aktie efter utspädning ökade med
23 % till 2,38 (1,94) kronor.

· Omvärdering av fastigheter påverkade resultatet med totalt 708
(285) miljoner kronor, varav 253 (78) miljoner kronor från joint
ventures.

· Omvärdering av finansiella instrument påverkade resultatet med
totalt -11 (378) miljoner kronor, varav 7 (21) miljoner kronor från
joint ventures.

· Resultatet efter skatt uppgick till 985 (882) miljoner kronor.
· Kassa?ödet från den löpande verksamheten före förändring av
rörelsekapital uppgick till 591 (377) miljoner kronor motsvarande
3,26 (2,20) kronor per A- och B-aktie efter utspädning. Sagax
nettoinvesterade 337 (646) miljoner kronor varav 275 (581) miljoner
kronor avsåg förvärv av fastigheter.

JUSTERAD PROGNOS FÖR 2018
För 2018 beräknas förvaltningsresultatet, det vill säga resultatet
före omvärderingar och skatt, med nuvarande fastighetsbestånd och
tillkännagivna förvärv och försäljningar uppgå till 1 600 miljoner
kronor. Tidigare lämnad prognos uppgick till 1 530 miljoner kronor
och tillkännagavs vid avlämnande av delårsrapport januari-mars

För ytterligare information, vänligen kontakta VD David Mindus på
telefon 08 - 545 83 540.

Om AB Sagax
AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i
kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt
industri. Sagax fastighetsinnehav uppgick den 30 juni 2018 till 2 670
000 kvadratmeter fördelat på 498 fastigheter. AB Sagax (publ) är
noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Mer information finns på
www.sagax.se.

Informationen är sådan som AB Sagax (publ) ska offentliggöra enligt
EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom
ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 13 juli
2018 kl. 15.00.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/sagax/r/delarsrapport-januari-juni-2018,c2575172
http://mb.cision.com/Main/414/2575172/878238.pdf
http://mb.cision.com/Public/414/2575172/831a6db7842c7180.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.