Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-07

Sagax: DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2019

· Hyresintäkterna ökade med 18 % till 622 miljoner kronor (529
miljoner kronor motsvarande period föregående år).

· Förvaltningsresultatet ökade med 31 % till 464 (354) miljoner
kronor. Förvaltningsresultat per A- och B-aktie efter utspädning
ökade med 29 % till 2,55 (1,98) kronor.

· Omvärdering av fastigheter påverkade resultatet med totalt 132
(351) miljoner kronor, varav 48 (67) miljoner kronor från joint
ventures.

· Omvärdering av finansiella instrument påverkade resultatet med
totalt 378 (125) miljoner kronor, varav -16 (13) miljoner kronor från
joint ventures.

· Periodens resultat efter skatt uppgick till 854 (681) miljoner
kronor.

· Kassa?ödet från den löpande verksamheten före förändring av
rörelsekapital steg med 16 % till 323 (278) miljoner kronor
motsvarande 1,66 (1,50) kronor per A- och B-aktie efter utspädning.

· Sagax har under perioden nettoinvesterat 864 (1 395) miljoner
kronor varav 679 (1 342) miljoner kronor avsåg förvärv av
fastigheter.

· Sagax emitterade ett icke säkerställt obligationslån om 300
miljoner euro med fast ränta om 2,25 % och en löptid till 2025.

OFÖRÄNDRAD PROGNOS FÖR 2019
För 2019 beräknas förvaltningsresultatet, det vill säga resultatet
före omvärderingar och skatt, med nuvarande fastighetsbestånd och
tillkännagivna förvärv och försäljningar uppgå till 1 900 miljoner
kronor. Prognosen tillkännagavs vid avlämnande av bokslutskommuniké
för 2018.

För ytterligare information, vänligen kontakta VD David Mindus på
telefon 08 - 545 83 540.

Om AB Sagax
AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i
kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt
industri. Sagax fastighetsinnehav uppgick den 31 mars 2019 till 2 919
000 kvadratmeter fördelat på 530 fastigheter. AB Sagax (publ) är
noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Mer information finns på
www.sagax.se.

Informationen är sådan som AB Sagax (publ) ska offentliggöra enligt
EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom
ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 7 mars
2019 kl. 14.30 CET.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/sagax/r/delarsrapport-januari-mars-2019,c2805715
https://mb.cision.com/Main/414/2805715/1038988.pdf
https://mb.cision.com/Public/414/2805715/801de7cda0147367.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.