Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2013-02-15

Sagax: Föreslår fondemission 10:1 för stamaktierna

(SIX) Fastighetsbolaget Sagax föreslår att bolaget genomför
en fondemission. Det framgår av ett pressmeddelande.

Aktieägarna föreslås erhålla tio B-stamaktier för varje
existerande stamaktie. B-stamaktierna erhålls vederlagsfritt och
utan åtgärd. Åtgärden syftar till att förbättra likviditeten och
öka bolagets finansiella flexibilitet.

Preferensaktiernas villkor påverkas inte av fondemissionen.
B-stamaktierna beräknas tas upp till handel omkring den
5 april.

Sagax har idag A-stamaktier och preferensaktier noterade på
börsen. B-Stamaktier blir därmed ett nytt tredje aktieslag.

Extra bolagsstämma den 19 mars ska godkänna förslaget.

Henrik Öhlin, tel +46 31 350 64 87
henrik.ohlin@six-group.se
SIX News

Författare direkt.