Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-03-28

Sagax: SAGAX AVTALAR OM FÖRVÄRV AV FASTIGHETER FRÅN BOLAG INOM VOLVOKONCERNEN

· · Sagax intresseföretag Söderport har avtalat om att förvärva fastigheter för 1,8 miljarder kronor.
· · Sagax har därutöver avtalat om att förvärva fastigheter för 290 miljoner kronor.
· · Transaktionerna är villkorade av godkännande från Konkurrensverket i Sverige.

Söderport Fastigheter AB, vilket Sagax äger till lika delar med
Hemfosa Fastigheter AB, har avtalat om att förvärva fastigheter för
en sammanlagd köpeskilling om 1,8 miljarder kronor. Förvärvet avser
12 fastigheter med sammanlagt 300 000 kvadratmeter uthyrningsbar area
och 900 000 kvadratmeter mark. Huvuddelen av fastigheterna är belägna
i Torslanda cirka 15 minuter från centrala Göteborg och i anslutning
till Göteborgs hamn. Fastigheterna utgörs av lokaler för lager, lätt
industri och kontor. Resterande fastigheter är belägna i södra och
mellersta Sverige och utgörs av serviceverkstäder för lastbilar och
bussar.

Sagax har därutöver avtalat om att förvärva fastigheter för 290
miljoner kronor. Förvärvet avser 5 fastigheter i Finland och 2
fastigheter i Danmark. Fastigheterna utgörs av serviceverkstäder för
lastbilar och bussar. Fastigheterna omfattar sammanlagt 26 000
kvadratmeter uthyrningsbar area och 156 000 kvadratmeter mark.

För Sagax andel av transaktionerna uppgår den genomsnittliga
återstående löptiden på hyresavtalen till cirka 9 år och hyresvärdet
till cirka 140 miljoner kronor.

Säljare i båda transaktionerna är bolag inom Volvokoncernen.
Transaktionerna är villkorade av godkännande från Konkurrensverket i
Sverige. Tillträden beräknas kunna ske under andra kvartalet 2014.

Sagax kommer att emittera 3 miljoner preferensaktier som en del av
transaktionen. Sagax förvaltningsresultat för innevarande år beräknas
öka med motsvarande 0,25 kronor per stamaktie utöver vad som tidigare
kommunicerats i samband med resultatprognosen som lämnades i
bokslutskommunikén.

För ytterligare information, vänligen kontakta VD David Mindus på
telefon 08 - 545 83 540 eller 070 - 602 76 35.

Om AB Sagax

AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i
kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt
industri. Sagax fastighetsinnehav uppgick per 31 december 2013 till 1
336 000 kvadratmeter fördelat på 141 fastigheter. AB Sagax (publ) är
noterat på NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap. Mer information finns på
www.sagax.se.

Informationen är sådan som AB Sagax (publ) ska offentliggöra enligt
lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med
finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande
den 28 mars 2014 kl. 08.30.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/sagax/r/sagax-avtalar-om-forvarv-av-fastighete...
http://mb.cision.com/Main/414/9559612/226174.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.