Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-10

Sagax: SAGAX GENOMFÖR EN RIKTAD NYEMISSION AV STAMAKTIER AV SERIE D OCH TILLFÖRS 200 MILJONER KRONOR

Styrelsen i AB Sagax (publ) ("Sagax") eller ("Bolaget") har med stöd
av det bemyndigande som erhölls på årsstämman den 7 maj 2019 beslutat
om en riktad kontant nyemission om 5 900 000 stamaktier av serie D.
Emissionen tillför Bolaget 200 miljoner kronor före
emissionskostnader. Teckningskursen har fastställts till 34,00 kronor
per aktie genom en så kallad accelererad book building-process,
vilket motsvarar en rabatt om 3,83 procent jämfört med den volymvägda
genomsnittliga betalkursen för de senaste 10 handelsdagarna.

Styrelsen konstaterar att efterfrågan i den riktade nyemissionen var
god då det kommunicerade utrymmet om cirka 200 miljoner kronor
övertecknades av svenska och internationella institutionella
investerare efter erbjudandets tillkännagivande. Skälet till
avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt var att på ett tids- och
kostnadseffektivt sätt möjliggöra en kapitalanskaffning och öka det
institutionella ägandet av stamaktier av serie D. Genom nyemissionen
stärks Sagax kreditprofil samtidigt som det skapas ytterligare
finansiell flexibilitet för fastighetsinvesteringar.

Efter registrering av nyemissionen kommer det totala antalet aktier i
Bolaget att uppgå till 283 980 255 (fördelat på 13 416 822 aktier av
serie A, 145 979 405 aktier av serie B, 107 800 000 aktier av serie D
och 16 784 028 preferensaktier). Nyemissionen innebär en
utspädningseffekt om 2,08 procent baserat på det totala antalet
aktier i Sagax efter nyemissionen.

I samband med nyemissionen har Bolaget engagerat ABG Sundal Collier
som Sole Lead Manager och Bookrunner och Cirio Advokatbyrå som legal
rådgivare.

För ytterligare information, vänligen kontakta VD David Mindus på
telefon 08 - 545 83 540.

Om AB Sagax

AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i
kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt
industri. Sagax fastighetsinnehav uppgick den 31 mars 2019 till 2 919
000 kvadratmeter fördelat på 530 fastigheter. AB Sagax (publ) är
noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Mer information finns på
www.sagax.se.

Informationen är sådan som Sagax skall offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående
kontaktpersons försorg för offentliggörande den 10 maj 2019 kl.
08.00.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/sagax/r/sagax-genomfor-en-riktad-nyemission-a...
https://mb.cision.com/Main/414/2810281/1042772.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.