Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-07-16

Sagax: SAGAX OFFENTLIGGÖR PROSPEKT OCH NOTERAR OBLIGATIONER PÅ NASDAQ OMX STOCKHOLM

Den 5 juni 2014 offentliggjorde Sagax att bolaget emitterat ett icke
säkerställt femårigt obligationslån om 300 miljoner kronor inom ett
rambelopp om 1 200 miljoner kronor. Obligationslånet löper till 2019
med en rörlig ränta om STIBOR (3 månader) + 2,90 procentenheter.

Med anledning av obligationsemissionen har Sagax styrelse upprättat
ett prospekt avseende inregistrering av obligationerna för handel på
Företagsobligationslistan vid NASDAQ OMX Stockholm AB.

Finansinspektionen har meddelat att prospektet för obligationslånet
har godkänts. Ansökan om att inregistrera obligationerna för handel
på Företagslistan vid NASDAQ OMX Stockholm AB har lämnats in och
första dag för handel med obligationerna är beräknad till den 17 juli
2014.

Prospektet finns tillgängligt i elektronisk form på Sagax
(www.sagax.se) och Finansinspektionens (www.fi.se) respektive
webbplatser samt på begäran i pappersform på Sagax huvudkontor,
Engelbrektsplan 1, 6tr, 114 34 Stockholm.

För ytterligare information, vänligen kontakta VD David Mindus på
telefon 08 - 545 83 540.

Om AB Sagax
AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i
kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt
industri. Sagax fastighetsinnehav uppgick per 31 mars 2014 till 1 421
000 kvadratmeter fördelat på 144 fastigheter. AB Sagax (publ) är
noterat på NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap. Mer information finns på
www.sagax.se.

Informationen är sådan som AB Sagax (publ) ska offentliggöra enligt
lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med
finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande
den 16 juli 2014 kl.13.00.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/sagax/r/sagax-offentliggor-prospekt-och-notera...
http://mb.cision.com/Main/414/9617436/267421.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.