Du är här

2018-08-29

Sagax: SAGAX UTVÄRDERAR FÖRUTSÄTTNINGARNA ATT GENOMFÖRA EN OBLIGATIONSEMISSION MED STÖD AV EN INVESTMENT GRADE RATING F...

AB Sagax (publ) ("Sagax") har upprättat ett EMTN-program och har givit
Deutsche Bank, BNP Paribas, Nordea och Swedbank i uppdrag att
arrangera möten med europeiska obligationsinvesterare i syfte att
utvärdera förutsättningarna för att genomföra en emission av en icke
säkerställd obligation om 500 miljoner euro. EMTN-programmet och den
icke säkerställda obligationen förväntas åsättas kreditbetyget Baa3
(Investment Grade) av Moody's Investors Service.

Syftet med obligationsemissionen är att förlänga Sagax
kapitalbindning, minska Sagax andel säkerställd finansiering och
sänka Sagax kapitalkostnader. Som en konsekvens av en genomförd
obligationsemission förväntas Sagax kreditbetyg från Moody's
Investors Service att stärkas till Baa3 (Investment Grade).

Kommentar av David Mindus, verkställande direktör, Sagax:

- "En Investment Grade-rating medför såväl lägre kapitalkostnader som
minskad refinansieringsrisk. Genom en emission på den europeiska
kapitalmarknaden breddas Sagax investerarbas vilket är i linje med
bolagets långsiktiga strategi."

För ytterligare information, vänligen kontakta VD David Mindus på
telefon 08 - 545 83 540.

Om AB Sagax

AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i
kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt
industri. Sagax fastighetsinnehav uppgick den 30 juni 2018 till 2 670
000 kvadratmeter fördelat på 498 fastigheter. AB Sagax (publ) är
noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Mer information finns på
www.sagax.se.

Informationen är sådan som Sagax skall offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående
kontaktpersons försorg för offentliggörande den 29 augusti 2018 kl.
16.10.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/sagax/r/sagax-utvarderar-forutsattningarna-att...
http://mb.cision.com/Main/414/2603713/899562.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.