Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-08-27

Salih:"Pandemin har gjort folk mer medvetna"

wysiwyg_image

Hushållens finansiella sparande, det vill säga nysparandet minus skuldökningen, uppgick till 140 miljarder kronor mer under det andra kvartalet, det rapporterar SCB.

Nysparandet i finansiella tillgångar var 216 miljarder kronor medan skulderna ökade med 76 miljarder kronor under kvartalet. Hushållen nettoköpte under andra kvartalet aktier och fonder för 22 respektive 10 miljarder kronor.

Hushållens nettoinsättningar på bankkonto uppgick under andra kvartalet till 73 miljarder kronor. Den årliga tillväxttakten på lån uppgick till 5,1 procent under andra kvartalet, vilket ligger i linje med föregående kvartal och var marginellt högre än under 2019.

Det är det högsta finansiella sparandet sedan tidsseriens början 1996. Framförallt nettoinsättningar på bankkonton och nettoköp av aktier bidrog.

Mohammed Salih, på Aktiespararna tror att det beror på att Corona-krisen kom som ett uppvaknade för många. 

– En ekonomisk chock, framför allt när jobb- och inkomster sveptes under fötterna på många. Detta har lett till att svenska hushållen har blivit mer medvetna om sin ekonomi och framför allt sitt sparande.

Den ekonomiska tryggheten som ett sunt sparande ger menar Mohammed har blivit mer efterfrågat.

– Man har slutat leva från lön till lön utan har blivit mycket mer medveten om sitt sparande och tar inte inkomsterna som en självklar intäktskälla längre, man vill ha tryggheten och därför har man börjar lägga undan mer pengar och kanske stuva om i sin ekonomi för att kunna lägga undan mer än vad man brukade göra innan krisen kom.

Han tror att det är mycket pengar som tidigare gick till konsumtion i de svenska hushållen som istället letar sig in på börsen. 

–  Vi har också slutat konsumera hysteriska mängder, det är inte lika mycket fika på cafeér, uteluncher eller middagar på stan efter restriktionerna.

–  Anledningen till varför många sparar i aktier är för att börsen är överlägsen för att få avkastning. Kollar vi historiskt så finns det inte många som kan slå avkastningen där och med dagens låga ränteklimat är det svårt att få avkastning på sitt egna kapital, om man inte väljer att placera dessa på börsen och i aktier, avslutar Mohammed Salih. 

Författare Jakob Palmgren