Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-23

SalMar ASA: SalMar - Resultat for andre kvartal 2019

SalMar ASA leverte et operasjonelt driftsresultat (EBIT) på 989,8 millioner
kroner i andre kvartal, mot 878,6 millioner kroner i samme periode i fjor.

Resultatforbedringen skyldes i hovedsak god drift, lavere
produksjonskostnader og økte slaktevolumer for Segment Midt-Norge. Samtidig
bidro biologiske utfordringer til et mer krevende kvartal for Segment
Nord-Norge.

- Det er gledelig å konstatere at Midt-Norge fortsetter den positive
trenden og viser at gode biologiske prestasjoner gir gode økonomiske
resultater. Biologiske utfordringer gjorde derimot kvartalet krevende for
Nord-Norge. Vi valgte å ta ut fisk tidligere enn planlagt for å minimere
biologisk risiko, men vi ser en klar bedring fra fjerde kvartal, sier
konsernsjef Olav-Andreas Ervik i SalMar.

Samlede driftsinntekter endte på 3,3 milliarder kroner i perioden, opp fra
2,9 milliarder i andre kvartal 2018. Slaktevolumet var 41 400 tonn, mot 34
000 tonn i andre kvartal 2018. SalMars operasjonelle driftsresultat per
kilo endte på 23,90 kroner, en reduksjon på 1,90 kroner per kilo målt mot
tilsvarende periode i fjor. Nedgangen i margin kan i hovedsak forklares med
svakere resultater i Nord-Norge, samt konsolideringen av Arnarlax fra 1.
februar 2019.

Segment Midt-Norge leverte som ventet økte slaktevolumer i andre kvartal
2019 sammenlignet med samme periode i fjor. Det ble i hovedsak slaktet fisk
satt i sjøen våren 2018, en generasjon som har vist gode biologiske
prestasjoner. Dette resulterte i økt inntjening sammenlignet med både
foregående kvartal og andre kvartal 2018. SalMar vil fortsette å slakte på
Vår 18-generasjonen inn i tredje kvartal, og forventer noe høyere volum og
kostnader på samme nivå i forhold til andre kvartal.

Resultatene for Segment Nord-Norge er svakere enn forventet. Dette skyldes
primært at mye fisk ble slaktet tidligere enn planlagt, dette for å
redusere den biologiske risikoen i segmentet særlig knyttet mot
algeoppblomstringen i slutten av mai. Den forserte slaktingen resulterte i
lavere snittvekter på fisken og dermed lavere prisoppnåelse og høyere
kostnader. Prisoppnåelsen ble også negativt påvirket av at algesituasjonen
resulterte i tidlig utslakting hos flere aktører, og dermed høyt utbud av
laks. SalMar forventer et vesentlig lavere volum fra Segment Nord-Norge i
tredje kvartal og dermed også et høyere kostnadsnivå, men venter videre en
bedring i både volum og kostnader i fjerde kvartal.

Arnarlax leverte sterkt forbedrede resultater i andre kvartal sammenlignet
med samme periode i fjor, drevet av både økt slaktevolum og bedre
biologiske prestasjoner. Resultatet påvirkes imidlertid negativt av at det
ikke ble slakting i juni, noe som resulterer i høyere faste kostnader per
kilo. Arnarlax forventer noe lavere volum og en stabil kostnadsutvikling i
tredje kvartal.

Resultatet for salgs- og prosesseringsaktivitetene viser et overskudd på
0,4 millioner kroner i kvartalet, opp fra et tap på 150 millioner i samme
periode i fjor. Resultatforbedringen er drevet av at fastpriskontrakter har
et høyere prispunkt enn for tilsvarende kvartal i fjor. Resultatnedgangen
fra forrige kvartal skyldes i hovedsak lavere prisoppnåelse, primært som en
følge av tidligere uttak av slaktevolum i Nord, som resulterte i lave
snittvekter.

Kontraktsdekningen ligger per 22. august på 27 prosent for tredje kvartal
2019, og 20 prosent for 2019 som helhet, til priser som er noe høyere enn
fjorårets nivå.

For 2019 er det ventet en økning i det globale tilbudet av atlantisk laks
på rundt 6 prosent. Kombinert med forventninger om god etterspørsel,
indikerer dette et balansert laksemarked med utsikter til fortsatt god
inntjening.

SalMar opprettholder forventet slaktevolum på 155 000 tonn i 2019, fordelt
på 145 000 tonn fra de norske segmentene og 10 000 tonn på Island
(Arnarlax), men oppjusterer forventningene til 97 000 tonn i Midt-Norge og
ned til 48 000 tonn i Nord-Norge. I Norskott Havbruk (Scottish Seafarms) er
det ventet et slaktevolum på 30 000 tonn.

Full rapport og presentasjon for andre kvartal 2019 er vedlagt.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Olav-Andreas Ervik, konsernsjef
Telefon: + 47 918 68 100
E-post: olav.andreas.ervik@salmar.no

Trine Sæther Romuld, CFO & COO
Telefon: + 47 991 63 632
E-post: trine.romuld@salmar.no

Se www.salmar.no for mer informasjon om selskapet.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven
§5-12.

Vedlegg

* SalMar Q2 2019 rapport

* SalMar Q2 2019 presentation

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.