Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-05-20

SalMar ASA: SalMar - Resultat for første kvartal 2015

TILFREDSSTILLENDE RESULTAT DREVET AV GODE PRISER
Til tross for fallende priser gjennom kvartalet var snittprisen for første
kvartal opp fra foregående kvartal, og operasjonelt driftsresultat per kilo
steg til 12,85 kroner per kilo i perioden. Sammenlignet med første kvartal i
fjor var snittprisen ned 6,46 kroner per kilo, men bedret underliggende drift
og reduserte kostnader bidro til å redusere resultatnedgangen.

- Resultatet i første kvartal er preget av ujevne resultater i våre
matfisksegment, men med tilfredsstillende resultater fra salg og
industriaktivitetene. Vi opplever biologiske utfordringer som er
kostnadsdrivende, da særlig i segment Midt-Norge og segment Rauma, og
utfordringer med lokalitets MTB på enkellokalitet i segment Nord har påvirket
snittvekt og realisert pris negativt for dette segmentet. Effektiv drift i
slakte- og bearbeidingsavdelingen gjør derimot at den gode trenden for dette
segmentet fortsetter, sier konsernsjef i SalMar Leif Inge Nordhammer.

Samlede driftsinntekter endte på 1,6 milliarder kroner i kvartalet, uendret
fra tilsvarende periode i fjor. Slaktevolumet endte på 28 100 tonn mot 27 800
tonn i tilsvarende periode i 2014. Operasjonelt driftsresultat endte på 360,8
millioner kroner, ned fra 485,2 millioner kroner i første kvartal 2014. I
fjerde kvartal 2014 endte driftsresultat på 508,7 millioner, drevet av et
samlet slaktevolum på 41 700 tonn.

Aktivitetene i segment Midt-Norge og segment Rauma er fremdeles preget av
biologiske utfordringer knyttet til lus og PD. Lusebehandlinger er
kostnadsdrivende, i tillegg til at det påvirker fiskens tilvekst.

I segment Nord-Norge var driften i første kvartal negativt påvirket av
utslakting knyttet til overholdelse av regler om maksimal tillatt biomasse.
Den generelle biologiske situasjonen for segmentet er imidlertid god.

I virksomhetsområdet Salg og prosessering ble rundt 55 prosent av volumet i
kvartalet solgt på kontrakt, til priser på linje med den gjennomsnittlige
spot-prisen. Videre var produksjonseffektiviteten på slakte- og
bearbeidingsavdelingen god i perioden. Totalt ble det slaktet rundt 28 800
tonn i kvartalet, som er en økning på rundt 5 400 tonn fra tilsvarende
periode i fjor. Bearbeidingsaktivitetene håndterte høye volumer, og viste
også god operasjonell drift i kvartalet.

Regjeringen la 20. mars 2015 fram en stortingsmelding om forutsigbar og
miljømessig bærekraftig vekst i havbruksnæringen. SalMar sitt tilsvar for å
realisere denne veksten er et nytt utstyrskonsept for havbruk som vil gjøre
det mulig å ta i bruk mer eksponerte og værutsatte områder. Utstyrskonseptet
er utviklet i samarbeid med internasjonalt ledende maritime miljøer.
Havmerdens mulighet for etablering i mer eksponerte sjøområder gjør den egnet
til å redusere biologiske utfordringer som sykdom og lakselus. Realisering av
havmerden vil være kostnadskrevende og er avhengig av at myndighetene
tildeler konsesjonsvolum på betingelser som gjør det mulig å realisere
prosjektet.

Basert på anslag over stående biomasse ved utgangen av kvartalet er det ventet
en vekst i det globale utbudet av atlantisk laks på rundt fire prosent i
2015.

I 2015 venter SalMar å slakte rundt 139 000 tonn i Norge, i Norskott Havbruk
(Scottish Seafarms) forventes et volum på 31 000 tonn i 2015.

Full rapport for første kvartal 2015 er vedlagt.

For mer informasjon, kontakt:
Leif Inge Nordhammer, konsernsjef
Telefon: + 47 916 85 250

Trond Tuvstein, finansdirektør
Telefon: + 47 918 53 139
E-post: trond.tuvstein@salmar.no
Web: www.salmar.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

SalMar Q1 2015 rapport
http://hugin.info/138695/R/1922668/689343.pdf
SalMar Q1 2015 presentasjon ENG
http://hugin.info/138695/R/1922668/689345.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: SalMar ASA via Globenewswire

HUG#1922668

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.