Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-11

SalMar ASA: SalMar - Resultat for første kvartal 2016

Høye laksepriser ga rekordresultat

Markedet for atlantisk laks strammet seg til ytterligere i første kvartal. Den
positive pristrenden fra de seneste par kvartalene fortsatte inn i 2016 og
spot-prisene endte på rekordhøye nivåer. Inntjeningen i kvartalet er derimot
negativt påvirket av høy kontraktsandel og en utfordrende biologisk situasjon
i Midt-Norge. På tross av dette endte første kvartal 2016 som et historisk
godt kvartalsresultat for SalMar-konsernet.

- SalMars sterke resultater drives av de høye prisene. Biologisk er
situasjonen fortsatt krevende, men investeringer i behandlingskapasitet gjør
at beredskapen til å håndtere situasjonene er bedre enn noensinne. Det har
etter kvartalets slutt blitt påvist ILA på to av SalMars anlegg i Midt-Norge.
SalMar har allerede iverksatt utslakting av fisken. SalMar tar dette på
største alvor og samarbeider tett med relevante myndigheter og andre aktører,
sier konsernsjef Leif Inge Nordhammer i SalMar.

Samlede driftsinntekter endte på 2,0 milliarder kroner i kvartalet, opp fra
1,6 milliarder kroner i tilsvarende periode i fjor. Slaktevolumet endte på 27
300 tonn, mot 28 100 tonn i første kvartal i fjor. Operasjonelt
driftsresultat endte på 566,5 millioner kroner, opp fra 360,8 millioner
kroner i første kvartal 2015. I fjerde kvartal 2015 endte driftsresultatet på
374,3 millioner kroner, av et slaktevolum på 38 100 tonn.

Aktivitetene i segment Midt-Norge preges fremdeles av en utfordrende
lusesituasjon. Dette har bidratt til høye direkte kostnader knyttet til selve
lusebehandlingen. Videre påvirker ekstra håndteringer av fisken kostandene
indirekte gjennom økt avgang og redusert tilvekst. SalMar har gjort
omfattende investeringer i behandlingskapasitet og fremstår etter dette med
styrket behandlingsberedskap. Det forventes en positiv effekt av dette i
tiden fremover.

Helsestatus på deler av biomassen har i tillegg vært svakere enn tidligere, og
SalMar har av hensyn til fiskevelferd valgt å forsere slakting på den delen
av biomassen. Dette har medført lavere slaktevekt, høyere kost per kilo og
lavere oppnådd pris.

I april ble det påvist ILA ved to av selskapets lokaliteter utenfor Frøya
(Sør-Trøndelag). I samråd med regulerende myndigheter har SalMar iverksatt
tiltak for håndtering av situasjonen. Bekjempelse av ILA håndteres normalt
ved utslakting av syk fisk og overvåking av nærliggende lokaliteter. SalMar
har allerede iverksatt utslakting av fisk med påvist smitte fra de anleggene
der ILA er påvist.

I segment Nord-Norge er den generelle biologiske situasjonen god. Det har vært
god produksjon i sjø, og den gode underliggende driften har bidratt til
reduserte fôrfaktorer i kvartalet. Høyere andel nedklassifiseringer enn
normalt har imidlertid påvirket oppnådd pris negativt.

I virksomhetsområdet Salg og prosessering var produksjonseffektiviteten på
slakte- og bearbeidingsavdelingen god i perioden. Resultatet er imidlertid
negativt påvirket av at rundt 55 prosent av volumet ble solgt på kontrakter
til priser godt under gjennomsnittlig spot-pris i perioden. Kontraktsandelen
for andre kvartal 2016 antas å ligge på 50 prosent.

Basert på anslag over stående biomasse venter selskapet en nedgang i globalt
utbud av atlantisk laks på hele 7 prosent i 2016. Dette innebærer en
reduksjon i tilbudet på i overkant av 160 000 tonn, og vitner om en fortsatt
stram markedssituasjon fremover.

Et stramt laksemarkedet kombinert med høy betalingsvillighet for laks gjør at
selskapet venter sterke resultater også i kommende kvartaler i 2016.

For helåret 2016 venter SalMar å slakte rundt 131 000 tonn i Norge. I Norskott
Havbruk (Scottish Seafarms) forventes et volum på 26 000 tonn i 2016.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Leif Inge Nordhammer, konsernsjef
Telefon: + 47 916 85 250

Trond Tuvstein, finansdirektør
Telefon: + 47 918 53 139
E-post: trond.tuvstein@salmar.no

Se www.salmar.no for mer informasjon om selskapet.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

SalMar Q1 2016 presentasjon ENG
http://hugin.info/138695/R/2011326/744585.pdf
SalMar Q1 2016 rapport
http://hugin.info/138695/R/2011326/744584.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: SalMar ASA via Globenewswire

HUG#2011326

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.