Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-11-16

SalMar ASA: SalMar - Resultat for tredje kvartal 2016

TILFREDSSTILLENDE RESULTAT DREVET AV GODE PRISER
Et vedvarende stramt laksemarked bidro til gode laksepriser også i tredje
kvartal. De høye prisene har bidratt til videre inntektsvekst og fortsatt
gode resultater for SalMar. Samlet sett oppnådde konsernet et driftsresultat
på 19,46 kroner per kilo slaktet fisk i tredje kvartal 2016, opp mer enn 10
kroner per kilo fra samme periode i fjor.

- Tredje kvartal var et operasjonelt utfordrende kvartal for SalMar-konsernet.
Biologiske utfordringer, spesielt knyttet til lusehåndtering, påvirker
kostnadsnivået og driftseffektiviteten negativt. SalMar har hatt sterkt fokus
på håndtering av de biologiske utfordringene og over tid iverksatt en rekke
tiltak. Dette inkluderer justeringer av driftsplaner, satsning på rensefisk,
investeringer i ikke medikamentelt avlusningsutstyr og økt brønnbåtkapasitet.
I sum har dette bidratt til at den utfordrende biologiske situasjonen har
blitt håndtert på en tilfredsstillende måte gjennom kvartalet. På den andre
siden bidro et stramt laksemarked til fortsatt høye laksepriser og god
inntjening i kvartalet. Utsikter til begrenset utbud fremover gir
forventninger om fortsatt gode marginer også i kommende kvartaler, sier
konsernsjef Trond Williksen i SalMar.

Samlede driftsinntekter utgjorde 2,26 milliarder kroner i kvartalet, opp fra
1,88 milliarder kroner i tilsvarende periode i fjor. Totalt ble det slaktet
29 600 tonn, mot 35 400 tonn i tredje kvartal i fjor. Operasjonelt
driftsresultat endte på 576,3 millioner kroner, opp fra 333,7 millioner
kroner i tredje kvartal 2015. I andre kvartal 2016 endte operasjonelt
driftsresultat på 731,8 millioner kroner, av et slaktevolum på 32 200 tonn.

Lusesituasjonen i region Midt-Norge er fremdeles utfordrende. Direkte
kostnader knyttet til behandling, samt indirekte kostnader som følge av økt
avgang og redusert tilvekst, påvirker lønnsomheten negativt. Den utfordrende
biologiske situasjonen har gjennom perioden blitt håndtert på en god måte,
noe som har bidratt til tilfredsstillende produksjonsresultater i en krevende
region. Videre har SalMar i tredje kvartal, av hensyn til fiskevelferd, valgt
å forsere slakting på deler av det planlagte volumet. Dette har bidratt til
noe lavere gjennomsnittlig slaktevekt i perioden.

I region Nord-Norge er den biologiske situasjonen tilfredsstillende. SalMar
har opplevd noe økt lusepress i sørlige deler av Troms, men den biologiske
situasjonen er god i øvrige deler av regionen. SalMar har styrket beredskapen
for å kunne håndtere et eventuelt økt lusepress, blant annet ved
investeringer i ikke medikamentelt avlusningsutstyr og økt
brønnbåtskapasitet. Oppdrettsaktivitetene i Nord-Norge generelt styres av
gjeldende sonestruktur for regionen. I tredje kvartal bidro dette til en
ugunstig fordeling av slaktevolumene sett mot prisutviklingen i kvartalet,
samt til noe forsert slakting for å overholde grensene for maksimalt tillatt
biomasse på enkelte lokaliteter.

SalMar tar ned guidingen for helåret 2016 med 8 000 tonn. 4 000 tonn kan
tilskrives redusert tilvekst og økt dødelighet som følge av den biologiske
situasjonen i region Midt-Norge. De resterende 4 000 tonnene skyldes
forskyvning av slaktevolum fra 2016 til 2017 som en del av
produksjonsoptimaliseringen i region Nord-Norge. Ny guiding for helåret 2016
blir følgelig 118 000 tonn.

Lønnsomheten i salgs- og prosesseringsaktivitetene preges fremdeles av den
utfordrende biologiske situasjonen for oppdrettsaktivitetene. I tillegg er
resultatet negativt påvirket av at 49 prosent av volumet ble solgt på
kontrakter til priser godt under gjennomsnittlig spot-pris i perioden. Som
følge av nedjustering av samlet slaktevolum, vil den relative andelen solgt
på kontrakt øke. For fjerde kvartal 2016 ventes således kontraktsandelen å
ligge rundt 55 prosent. Kontraktsprisene for fjerde kvartal er opp
sammenlignet med gjennomsnittlige kontraktspriser for årets ni første
måneder. For helåret 2017 ligger kontraktsandelen på i underkant av 30
prosent.

Basert på anslag over stående biomasse ventes det en reduksjon i samlet utbud
av atlantisk laks på i overkant av 150 000 tonn i 2016, tilsvarende en
nedgang på 7 prosent. For helåret 2017 ventes en økning av samlet utbud av
atlantisk laks på rundt tre prosent sett mot helåret 2016. Dette indikerer et
fortsatt stramt laksemarked og gode priser også inn i 2017. SalMar venter
følgelig sterke resultater også i de kommende kvartaler.

For helåret 2017 venter SalMar å slakte rundt 128 000 tonn i Norge. I Norskott
Havbruk (Scottish Seafarms) forventes et volum på ca. 26 000 tonn i 2016 og
rundt 30 000 tonn i 2017.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Trond Williksen, konsernsjef
Telefon: + 47 916 30 173
E-post: trond.williksen@salmar.no

Trond Tuvstein, finansdirektør
Telefon: + 47 918 53 139
E-post: trond.tuvstein@salmar.no

Se www.salmar.no for mer informasjon om selskapet.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

SalMar Q3 2016 presentasjon ENG
http://hugin.info/138695/R/2057115/770654.pdf
SalMar Q3 2016 rapport
http://hugin.info/138695/R/2057115/770652.pdf

---------------------------------------
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: SalMar ASA via Globenewswire

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.