Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-08-26

Saltängen Property Invest: Delårsrapport 1 januari 2016 - 30 juni 2016 Saltängen Property Invest

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 2016 - 30 JUNI 2016 SALTÄNGEN PROPERTY INVEST

RAPPORTEN I KORTHET

Finansiell översikt för halvårsperioden 1 januari 2016 - 30 juni 2016.
Hyresintäkterna uppgick till 40 266 Tkr för perioden.
Förvaltningsresultatet uppgick till 29 415 Tkr vilket motsvarar 6,39 kr per aktie.
Fastighetens orealiserade värdeförändring uppgick till 0 Tkr för perioden. Värdeförändring på finansiellt instrument uppgick till -14 366 Tkr, posten avser värdeförändring på befintligt SWAP-avtal som syftar till att säkra en fast räntekostnad under kreditens löptid.
Resultat efter skatt uppgick till 11 741 Tkr, motsvarande 2,55 kr per aktie.

Väsentliga händelser under perioden
Bolaget har under perioden beslutat om utdelning med 9,80 kr per aktie, totalt 45 080 000 kr, fördelat på fyra tillfällen med 2,45 kr/aktie vid respektive tillfälle. Första utbetalningen verkställdes under perioden, de tre resterande utbetalningarna kommer att verkställas i juli, oktober och januari 2017.

I övrigt hänvisas till bifogad delårsrapport.

Stockholm 2016-08-26

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Daniel Torberger, Ekonomichef
+ 46 70-378 50 07
daniel.torberger@hestia.se mailto:daniel.torberger@hestia.se

Stefan Björkqvist, VD
+46 70-415 84 18
stefan.bjorkqvist@hestia.se mailto:stefan.bjorkqvist@hestia.se

Eller gå till bolagets hemsida: www.saltangenpropertyinvest.se http://www.saltangenpropertyinvest.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Saltangen Property Invest Pressrelease 2016-08-26 Svenska.pdf - http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=18610
Saltangen Property Invest Halvarsrapport 2016.pdf - http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=18611

Om Saltängen Property Invest
Saltängen Property Invest AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som indirekt äger och förvaltar fastigheten Saltängen 1 i Västerås kommun. Fastigheten är en äganderätt med en lager- och kontorsbyggnad, byggd 1975 och därefter utbyggd i två omgångar 1990 och 2003, och en total uthyrbar area om ca 104 726 kvm. Fastigheten är fullt uthyrd till ICA Fastigheter Sverige AB till 30 september 2022. Saltängen Property Invest aktie är noterat på handelsplatsen Nasdaq Stockholm First North med Wildeco som Certified Adviser.

Denna information är sådan information som Saltängen Property Invest AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 augusti 2016 kl. 8.30.

Författare BEQ

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.