Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-04-05

Saltängen Property Invest: Kommuniké från årsstämma

KOMMUNIK FRÅN ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i Saltängen Property Invest AB (publ) höll årsstämma den 5 april 2017 i Stockholm

Vid stämman fastställdes moderbolagets och koncernens resultaträkning och balansräkning för räkenskapsåret 2016. Vidare beslutades om utdelning till aktieägarna om 9 kr 80 öre per aktie dvs. sammanlagt 45 080 000 kr, att betalas ut vid fyra tillfällen med fyra lika stora delar (dvs. varje utbetalning ska vara 2 kr 45 öre per aktie, dvs. sammanlagt 11 270 000 kr per utbetalningstillfälle) med avstämningsdagar den 7 april 2017, den 19 juli 2017, den 18 oktober 2017 samt den 17 januari 2018. Styrelse och verkställande direktör beviljades ansvarsfrihet för perioden.

Till styrelseledamöter utsågs Mikael Igelström, Ulf Clacton och Anders Melin (omval av samtliga) samt Mikael Igelström som styrelseordförande (omval). Beslutade stämman om ett styrelsearvode på sammantaget 340 000 kr fördelat enligt följande: Ordföranden 140 000 kr och övriga två ledamöter 100 000 kr vardera (totalt 340 000 kr).

Stockholm 2017-04-05

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Stefan Björkqvist, VD
+46 70-415 84 18
stefan.bjorkqvist@hestia.se mailto:stefan.bjorkqvist@hestia.se

Eller gå till bolagets hemsida: www.saltangenpropertyinvest.se http://www.saltangenpropertyinvest.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Saltangen Property Invest Kommunike fran arsstamma.pdf - http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=19895

Saltängen Property Invest AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som indirekt äger och förvaltar fastigheten Saltängen 1 i Västerås kommun. Fastigheten är en äganderätt med en lager- och kontorsbyggnad, byggd 1975 och därefter utbyggd i två omgångar 1990 och 2003, och en total uthyrningsbar area om ca 104 726 kvm. Fastigheten är fullt uthyrd till ICA Fastigheter Sverige AB till 30 september 2023. Saltängen Property Invest AB:s (publ) aktie är noterad på handelsplatsen NASDAQ OMX First North med Wildeco som Certified Adviser.

Denna information är sådan information som Saltängen Property Invest AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt marknadsmissbruksförordningen. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 april 2017 kl. 16:20.

Författare BEQ

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.