Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-13

SaltX Technology Holding AB: SaltX Technology Holding AB genomför publik nyemission

Som tidigare meddelats kommer SaltX Technology Holding AB att
genomgöra en publik nyemission om totalt 7 miljoner aktier och 7
miljoner teckningsoptioner. Emissionen sker utan företrädesrätt för
aktieägarna och riktas till allmänheten i Sverige. Teckningstiden är
16 - 31 maj 2016. Emissionskursen är 3 kronor per aktie. För varje
tecknad, tilldelad och betald aktie erhålls vederlagsfritt en
teckningsoption. Total emissionslikvid är 21 miljoner SEK före
emissionskostnader. Anmälningssedel samt villkor och anvisningar
finns tillgängliga på Bolagets hemsida: www.corp.saltxtechnology.com

SaltX Technology utvecklar och säljer en patenterad
energilagringsteknologi under varumärket SaltX™. Bland SaltX
Technologys OEM-partners återfinns bl a General Electric, Alfa Laval
och Caterpillar. Genom att integrera SaltX-teknologin i sina
respektive värme- och kyla-produkter möjliggörs stora energi- och
kostnadsbesparingar åt slutkonsumenten. SaltX Technology grundades
2001 och har idag 23 anställda. Omsättningen för 2015 uppgick till ca
47 miljoner kronor (inklusive licensaffär i Kina).

Offensiva marknadssatsningar
Kapitalet som tillförs genom nyemissionen ska huvudsakligen användas
för att accelerera satsningen på marknaden för gasvärmepumpar,
intensifiera marknadsbearbetningen av potentiella OEM-partners och
slutkunder, samt ytterligare stärka patentportföljen.

"Vi intensifierar nu satsningen på gasdrivna värmepumpar. Vår
teknologi gör det möjligt att minska energiförbrukningen i form av
naturgas med upp till 50 procent. Tillsammans med General Electric
och Rheem utvecklar vi nu gasdrivna värmepumpar för den nord- och
sydamerikanska marknaden. Fokus under 2016 och 2017 att ligga på
fältförsök, industrialisering och kommersialisering", säger Karl
Bohman, VD för SaltX Technology.

Om emissionen
Nyemissionen avser totalt 7 miljoner aktier och 7 miljoner
teckningsoptioner. För varje tecknad, tilldelad och betaldaktie
erhålls vederlagsfritt en teckningsoption. Teckningskursen är 3
kronor för en aktie och en teckningsoption. Fyra teckningsoptioner
ger rätt att under perioden 1 juni 2017- 31 oktober 2018 teckna en ny
aktie i Bolaget för 5 kronor.

Erbjudandet i sammandrag

Teckningstid: 16-31 maj 2016

Teckningskurs: 3 SEK

Minsta teckningsanmälan: 4 000 aktier, motsvarande en teckningslikvid
om 12 000 SEK

Emissionsbelopp vid full teckning: 21 MSEK

Antal nyemitterade aktier: 7 000 000

Garantier: Erbjudandet är i sin helhet garanterat av ett
garantikonsortium som förbundit sig att teckna de aktier och
teckningsoptioner i emissionen som inte tecknas av allmänheten.
Deltagandet av samtliga garanter är endast reglerat genom skriftliga
avtal och inga medel är pantsatta eller spärrade för ändamålet.
Garanterna erhåller ersättning i form av aktier och teckningsoptioner
motsvarande 10 procent av emissionens belopp. (Se vidare i
bolagsbeskrivningen
(http://corp.saltxtechnology.com/sv/investerare/bolagsbeskrivning/),
sid. 38.)

Marknadsplats: Nasdaq First North

Emissionsinstitut: Aqurat Fondkommission är emissionsinstitut i
Erbjudandet.

Anmälningssedlar och ytterligare information: Bolaget har upprättat en
bolagsbeskrivning som finns tillgänglig på Bolagets hemsida
www.corp.saltxtechnology.com. Den som överväger att delta i
emissionen uppmanas att ta del av bolagsbeskrivningen, särskilt
avsnittet Riskfaktorer på sid 2 ff. Något prospekt har inte
upprättats i anledning av emissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Karl Bohman, VD: Tel: 070 560 02 68
Åke Sund, Styrelseordförande Tel: 070 667 00 74

Om SaltX Technology
SaltX Technology utvecklar och säljer en patenterad
energilagringsteknologi, som marknadsförs under varumärket SaltX™.
Kunderna utgörs huvudsakligen av stora globala OEM-aktörer som bland
annat General Electric, Alfa Laval och Caterpillar. SaltX
Technology's aktie är listad på Nasdaq Stockholm First North. Remium
Nordic AB är SaltX Technologys Certified Adviser. För mer
information, besök www.saltxtechnology.com.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/saltx-technology-holding-ab/r/saltx-technology...
http://mb.cision.com/Main/11067/2008544/515386.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.