Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-20

SaltX Technology Holding AB: SaltX Technology Holding stärker patentportföljen med nytt material som ökar konkurrenskraften och breddar marknaden inom viktig

Det svenska innovation- och energilagringsbolaget SaltX Technology
meddelar att Patent- och Registreringsverket (PRV) avser att bevilja
bolagets patentansökan avseende en helt ny form av s.k.
saltmatrismaterial. Det nya SaltX-materialet har potential att skapa
komponenter som är upp till tre gånger så kompakta och betydligt
enklare att integrera i olika värme- och kylprodukter.

SaltX Technology är ett svenskt innovationsföretag som utvecklar och
säljer en patenterad teknologi med vilken energi kan lagras i salt,
för att sedan utvinnas i form av värme eller kyla. Teknologin, som
marknadsförs under varumärket SaltX™ möjliggör avsevärda
energibesparingar, med sänkta kostnader och minskade utsläpp som
följd. Bland befintliga OEM-partners återfinns bl a General Electric,
Alfa Laval och Caterpillar.

"Det nya patentet, som enligt PRV har hög uppfinningshöjd, förstärker
vår patentposition ytterligare. Det gör det möjligt att skapa
komponenter som är tre gånger mer kompakta och väsentligt enklare att
integrera", säger Göran Bolin, som är en av uppfinnarna till det nya
SaltX-materialet, och tillika Teknisk Chef för SaltX Technology.

Det nya materialet ökar SaltX Technologys konkurrensfördel
ytterligare. Tekniken kommer att kunna appliceras inom två av SaltX
Technologys fokusområden: värmedriven kyla i fordon och gasdrivna
värmepumpar för hushåll. Materialet kommer där att fungera som ett
komplement till SaltX Technologys befintliga material och användas i
applikationer med särskilda krav på prestanda och volym.

"För områdena - värmedriven kyla i fordon och värmepumpar för hushåll
- blir patentet viktigt: I tunga fordon kan det nya SaltX-materialet
möjliggöra att en komponent, på tidigare 30 liter kan krympas ner
till 10 liter och således blir lättare att installera. För gasdrivna
värmepumpar medför det nya SaltX-materialets prestanda att det blir
enkelt och kostnadseffektivt att anpassa dessa efter olika klimat",
säger Karl Bohman, VD för SaltX Technology.

Patentet för det nya matrismaterialet lägger grunden för ett nytt
huvudpatent och ökar SaltX Technologys konkurrensfördel på flera
sätt:

· Kompaktare och volymmässigt mindre komponenter: Uppfinningen
medför tre gånger högre effekttäthet (mätt i watt per m2), vilket
möjliggör en avsevärt reducerad volym av komponenten i vilken
SaltX-material integreras. Inte minst i fordon är detta en stor
fördel, då utrymmet är begränsat.

· Temperaturoberoende. Uppfinningen gör det möjligt att nå samma
höga energieffektivitet och kostnadsbesparing oavsett
utomhustemperatur. Det spelar alltså ingen roll om det är +5 eller -2
grader.

· Billigare att producera och enklare att integrera. Uppfinningen
medför även att integrationen med olika värmeväxlare blir avsevärt
enklare - vilket in sin tur medför lägre tillverkningskostnader och
därmed kortare återbetalningstid för slutanvändaren.

Om SaltX Technology
SaltX Technology grundades 2001 och har idag 23 anställda.
Omsättningen för 2015 uppgick till ca 47 MSEK (inklusive licensaffär
i Kina). Aktien är listad på Nasdaq First North.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Karl Bohman, VD: Tel: 070 560 02 68

Om SaltX Technology
SaltX Technology utvecklar och säljer en patenterad
energilagringsteknologi, som marknadsförs under varumärket SaltX™.
Kunderna utgörs huvudsakligen av stora globala OEM-aktörer som bland
annat General Electric, Alfa Laval och Caterpillar. SaltX Technologys
aktie är listad på Nasdaq Stockholm First North. Remium Nordic AB är
SaltX Technologys Certified Adviser. För mer information, besök
saltxtechnology.com.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/saltx-technology-holding-ab/r/saltx-technology...
http://mb.cision.com/Main/11067/2013613/518556.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.