Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-10-30

SaltX Technology Holding AB: Stämmokommuniké - SaltX Technology Holding AB (publ) beslutar om fusion

Vid dagens bolagsstämma i SaltX Technology Holding AB (publ) ("SaltX")
beslutades att godkänna fusionsplan samt om emission av
fusionsvederlag avseende den planerade fusionen mellan SaltX och
SunCool AB ("SunCool"). Beslut om att godkänna fusionsplanen har även
fattats vid dagens bolagsstämma i SunCool.

Beslut om tillstånd att verkställa fusionsplanen förväntas bli
registrerat av Bolagsverket under det första kvartalet 2018. I och
med registreringen kommer SunCool att upplösas.

Fusionsvederlaget består av nyemitterade aktier av serie B till ett
utbytesförhållande av 3 500:1 så att 3 500 aktier i SunCool ger rätt
till 1 aktie i SaltX. Detta innebär en ökning av högst 733 193 aktier
av serie B. Till följd av detta kan aktiekapitalet i SaltX komma att
öka med högst 58 655,44 kronor. Berättigad att erhålla de
nyemitterade aktierna är, med ovan angiven utbytesrelation,
innehavarna av aktier i SunCool per dagen för Bolagsverkets
registrering av fusionen.

Beslutet var i enlighet med det framlagda förslaget och beskrivs
vidare i detalj i stämmohandlingarna som finns tillgängliga på
bolagets webbplats.

För vidare information, vänligen kontakta:

Åke Sund, styrelseordförande, tel: 070 667 00 74
Karl Bohman, VD, tel: 070 560 02 68

Denna information är sådan information som SaltX Technology Holding AB
är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
(EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 oktober 2017 kl.
16:00 CET.

SaltX Technology utvecklar och säljer en patenterad
energilagringsteknologi. Kunderna utgörs huvudsakligen av globala
företag såsom Alfa Laval, Vattenfall, Mobile Climate Control och
Rheem. SaltX Technologys aktie är listad på Nasdaq Stockholm First
North. FNCA Sweden AB är SaltX Technologys Certified Adviser. För mer
information, besök www.saltxtechnology.com.

Stockholm
2017-10-30

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/saltx-technology-holding-ab/r/stammokommunike-...
http://mb.cision.com/Main/11067/2379110/743972.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.