Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-28

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Förändring i antal aktier och röster i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB

Enligt lagen om handel med finansiella instrument ska svenska
aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad
och som ökar eller minskar det totala antalet aktier eller röster i
bolaget offentliggöra ändringar per den sista handelsdagen i aktuell
månad.

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) ("SBB") lämnade ett
rekommenderat offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Hemfosa
Fastigheter AB (publ) ("Hemfosa") den 15 november 2019. Den 23
december 2019 förklarade man erbjudandet ovillkorat och förlängde
acceptfristen. Vederlagsaktierna i SBB som registrerades hos
Euroclear under februari 2020 med anledning av uppköpserbjudandet
ökade antalet B-aktier med 3 650 061 och antalet D-aktier med 366
940.

Vidare förvärvades stamaktier i Hemfosa från Syquant Capital (till ett
pris inte överstigande priset i det avslutade offentliga
uppköpserbjudandet), där en del av vederlaget utgjordes av 6 575 281
B-aktier i SBB som registrerades hos Euroclear under februari 2020.
Med anledning av att färre stamaktier i Hemfosa förvärvades än vad
som tidigare var avsikten understiger antalet emitterade B-aktier i
SBB det antal som kommunicerades av SBB den 24 februari 2020.

Under februari 2020 ökade därmed antalet aktier med totalt 10 592 282
och antalet röster med totalt 1 059 228,20.

Per den 28 februari 2020 finns det 1 374 643 260 aktier och 326 444
067,90 röster i SBB fördelat enligt följande:

Stamaktie A: 209 977 491 aktier och 209 977 491 röster

Stamaktie B: 1 058 115 105 aktier och 105 811 510,50 röster

Stamaktie D: 106 519 951 aktier och 10 651 995,10 röster

Preferensaktie: 30 713 aktier och 3 071,30 röster

För ytterligare information:

Adrian Westman, Head of Investor Relations, 073 509 04 00,
adrian.westman@sbbnorden.se

Denna information är sådan information som Samhällsbyggnadsbolaget i
Norden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen
(1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen
lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 28 februari 2020 kl. 17.30 CET.

Om Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ)

SBB äger samhällsfastigheter i Norden samt hyreslägenheter på
tillväxtorter i Sverige och har som grundidé att äga och förvalta
långsiktigt. Genom bolagets stora samhällsengagemang kommer kommuner
och andra intressenter att finna en långsiktig samarbetspartner i
bolaget. SBB tilldelades pris som Årets fastighetsbolag vid
Fastighetsgalan 2018. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och D-aktie
(symbol SBB D) handlas på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Bolagets
preferensaktie (symbol SBB PREF) handlas på Nasdaq First North
Premier Growth Market. Certified Adviser är Erik Penser Bank
(kontakt: certifiedadviser@penser.se / 08-4638300). Mer information
om bolaget finns på www.sbbnorden.se.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/samhallsbyggnadsbolaget-i-norden-ab/r/forandr...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.