Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-11-07

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Kommuniké från extra bolagsstämma i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ)

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) ("Samhällsbyggnadsbolaget"
eller "Bolaget") höll extra bolagsstämma den 7 november 2017, varvid
följande beslut fattades i enlighet med styrelsens förslag.

Beslut om optionsprogram

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till beslut om
emission av teckningsoptioner riktat till ett särskilt upprättat
dotterbolag samt godkände dotterbolagets vidareöverlåtelse av
teckningsoptionerna till Bolagets nuvarande och framtida anställda.
Programmet omfattar 20 000 000 teckningsoptioner som berättigar till
teckning av motsvarande antal B-aktier i Bolaget. Fullt utnyttjande
av samtliga teckningsoptioner motsvarar en utspädning om cirka 2,6
procent av totalt antal utestående aktier och 0,7 procent av totala
antalet röster i Bolaget. Teckningskursen för nyteckning av B-aktier
motsvarar 130 procent av genomsnittet av Bolagets B-aktiers
volymvägda senaste betalkurs under de 10 handelsdagarna 24 oktober
2017 till och med den 6 november 2017. Teckning av B-aktier med stöd
av teckningsoptioner kan ske under tiden fr.o.m. den 1 oktober 2020
t.o.m. den 31 oktober 2020.

Val av ny styrelseledamot

Stämman beslutade att styrelsen ska utökas med en person samt valde
Anne-Grete Strøm-Erichsen till ny ytterligare ledamot av Bolagets
styrelse för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Styrelsen består
härefter av sju ordinarie ledamöter: Lennart Schuss (styrelsens
ordförande), Ilija Batljan, Sven-Olof Johansson, Seth Lieberman, Hans
Runesten, Anne-Grete Strøm-Erichsen och Eva Swartz Grimaldi.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB,
070 518 39 67, ilija@sbbnorden.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg,
för offentliggörande den 7 november 2017 kl. 16.15 CET.

Om Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ)

Samhällsbyggnadsbolaget äger samhällsfastigheter i Norden samt
hyreslägenheter på tillväxtorter i Sverige och har som grundidé att
äga och förvalta långsiktigt. Genom bolagets stora samhällsengagemang
kommer kommuner och andra intressenter att finna en långsiktig
samarbetspartner i bolaget. Samhällsbyggnadsbolagets B-aktie (symbol
SBB B) och preferensaktie (symbol SBB PREF) handlas på Nasdaq First
North. Certified Adviser är Remium Nordic AB (www.remium.com). Mer
information om bolaget finns på www.sbbnorden.se.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/samhallsbyggnadsbolaget-i-norden-ab/r/kommunik...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.